Tarih

2.Dünya Savaşı (1939-1945)

Dünya tarihinin en yıkıcı, en kanlı geçen savaşı olan 2.Dünya Savaşı,  farklı kültürden, mezhepten ve ülkeden binlerce insanın savaştığı, küresel boyutta gerçekleşen bir çatışmadır. Bilindiği kadarıyla 55 milyon insanın hayatını kaybettiği bu büyük savaş, salgın hastalıkların baş göstermesi, ekonominin çökmesi ve ülkelerin sınırlarının değişmesine neden olmuştur.

2.Dünya Savaşı nedenleri, hangi devletler katıldı ve sonuçları nelerdir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra devletler arasın da yapılan antlaşmaların tatmin edici olmaması ve memnuniyetsizliklerin ortaya çıkması, 2.Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.

2. Dünya Savaşının Nedenleri

 • Dünya savaşında yapılan anlaşmaların çok ağır koşullar taşıması ve bu anlaşmaların imzalanması için baskı yapılması.
 • Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan çıkar çatışmaları yeni haritalar çizerken, etnik kökenli uluslar arasında parçalanmalar ortaya çıkmıştır.
 • Birinci Dünya Savaşı’nın getirmiş olduğu neticeler, Almanya ve İtalya devletlerinin zararına olduğundan, bu iki devletin huzursuz ve saldırgan tavırları.
 • Japonya, Asya bölgesinde Avrupa işgaline engel olmak istediğinden savaş kesinleşmiş oldu.
 • 1929 Ekonomi bunalımına düşülmesi.

2. Dünya Savaşının Gelişimi Ve Sonuçları

 1. Dünya Savaşı Eylül 1939 tarihinde başlamıştır. Savaşın görünürdeki sebebi Almanya’nın poloya saldırması ve Fransa’nın Almanya’ya savaş ilanı yapmasıdır. Tüm nedenleri göz önünde bulundurduğumuzda şu ifadeyi kullanmak doğru olacaktır. 1. Dünya Savaşı sonuçları, 2.Dünya Savaşı nedenleri olmuştur.
 2. Dünya savaşının başlama nedenleri arasındaki antlaşma koşullarından en çok etkilenen devletlerden biri olan Almaya ve galip devletlerin imzaladığı Versay antlaşması olmuştur. Versay antlaşmasının Almanya tarafından üç temel sonucu oldu;
 • Almanya 1. Dünya savaşından sorumlu tutuldu.
 • Savaşın getirmiş olduğu zararlar Almanya’ya, 6600 milyon pound tazminat ödemeye mecbur etti.
 • Almanya ordusu tasfiye edildi. Sonucunda Almanya ordusunda sadece az sayıda kara ordusu ve sadece 6 savaş gemisi bırakıldı. Tank, uçak ve denizaltı gibi çok önemli savunma silahları bulunduramayacaktı.

Sonuç olarak  almanlar Versay Antlaşması’nı hazmedemedi. Özellikle yüklenen savaş tazminatı, Almanya’nın ekonomisini bozmuş ve yıkıcı sonuçlara maruz kalmıştı. Ekonomik kriz, işsizlik, temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığı Almanya’da, Versay Antlaşması’nın verdiği zarardan kurtulmak için “Faşist “ bir yönetimi benimsemiş ve alman ırkının üstün olduğunu savunarak Versay Barış Antlaşması’nı yok saymışlardır.

Faşit rejimlerin ilk iktidarı, İtalya’da “Mussolini”  tarafından başlatılmış, ardından Almanya’da ” Adolf Hitler” ve İspanya’da “Franco”  faşist yönetimin kurucuları ve savunucuları olmuşlardır. Bu faşist hareketlerin dünya barışına en büyük zararları ise yayılmacı bir politika izleyip, ülke topraklarına saldırmalarıdır. Bu rejimin en önemli öncüsü ise almanlar olmuştur.

Faşist lider Hitler, Alman’ların onurunu ve uğradığı zararları geri kazanma vaadiyle iktidar olmuş ve “ Führer” lakabını alarak diktatör olmuştur. 1933 yılında “Şansölye”  ilan edilen Hitler alman ordusunu yeniden yapılandırmaya başlamış. Hava kuvvetlerini yeniden kurmuş ve savaş gemileri yapmaya başlamıştır. Almanya neticede işgallere başlamıştır. İlk olarak Avusturya ve Çekoslovakya’yı işgal etmiş.

Bu tarihte İtalya, Almanya ve Japonya  “Üçlü Mihver” adı altında grup oluşturmuştur. Bu guruba karşı olarak İngiltere ve Fransa “ Müttefik Devletler”  gurubunu kurmuştur. Müttefik devletlere sonradan Rusya ve ABD’de katıldı. Almanya ve ABD arasında imzalanan tarafsızlık anlaşmasından sonra Polonya’ya savaş ilan etmiştir. Polonya Fransa ve İngiltere’nin garantörlüğünde Almanya’ya savaş ilanı yaptı. Tüm bu gelişmeler  2. Dünya Savaşı başlangıcı olmuştur.

Hitlerin bu işgalleri durmadan devam edince İngiliz Başbakanı Chamberlain  sessiz kalmadı.   Chamberlain Hitler’le üç defa görüşme sağladı ve neticesinde Münih Antlaşması’nı yaptılar. Bu antlaşmada işgal altına aldığı Çekoslovakya’nın geri kalanını işgal etmeye devam etmeyeceği sözünü vererek Südet Bölgesi  aldı.

Hitler bu Anlaşmayı da yok sayarak Mart 1939 yılında Çekoslovakya’yı tamamen işgal etti. Bu işgale, Çekoslovakya’nın tüm desteği ve yardımlarına rağmen Britanya ve Fransa ses çıkarmadı. Hitler bunun üzerine Polonya’ya göz dikti ve işgal etmeye karar verdi.

Savaşın başlaması ile beraber Almanya, Polonya’yı işgal etti ve bu toprakları Rusya ile paylaştı. Sonrasında, Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa almanlar tarafından işgal edildi. İtaya, Arnavutluk’u işgal edip Yunanistan’a saldırmış ancak sonuç alamamıştır. Almanlar bu kez de gözlerini balkanlara dikti ve neticesinde de Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’yı almıştır. Almanların balkanlar üzerindeki sömürgesi, Rusya’nın müttefik guruba geçmesine neden olmuştur. Japonlar ise ABD Pearl Harbour üssüne saldırmış ve bunun üzerine ABD Devleti de müttefik devletlerin yanında yer almıştır.

Milletler Cemiyeti olan İngiltere ve Fransa bu işgaller karşısında sessiz kalmışlardır.  Bunun nedenleri arasında birinci dünya savaşından yorgun ve bıkkın çıkmaları ve savaş istememeleri ve Avrupa’da baş gösteren komünizim tehlikesini yükselişini engelleme düşüncesi ile Alman’lara birtakım tavizler vermeleri.

Yani  “ Yatıştırma Politikası” ile hareket ederek Alman’lara birtakım konularda boyun eğmeyi tercih etmişlerdir. Bu sayede Hitler’in yayılmacı politikasını biraz dahi olsa durdurup yeni bir savaş çıkmasını önleyebileceklerini düşünmüşlerdir. Fakat bu durum tam aksine seyretmiş ve Hitler doyumsuz bir şekilde işgallere devam etmiştir.

 

2. Dünya Savaşının Sonuçları

 • Savaşın kazananı demokrasi ülkeleri olmuştur.
 • Savaşın neticesinde sömürge anlayışı azalmıştır.
 • Birleşmiş Milletler kuruldu.
 • Rusya amaçları doğrultusunda balkanlara hakim oldu.
 • Türkiye ABD devletiyle yakınlaştır.
 • Filistin’de, ABD ve İngiltere’nin önderliğinde İsrail kuruldu.
 • Devletlerin aralarında yaşanan rekabetler devam etti.
 • Varşova Paktı ve NATO oluşturuldu.
 • Bu ağır şartlar ve büyük sonuçlar getiren 2. Dünya Savaşı’nın neticesinde, dünya barışına hizmet edecek insan hakları sözleşmelerine imza atıldı.
II. Dünya Savaşı sırasındaki ölümler
 1. Dünya Savaşı, dünya çapında yaklaşık 55 milyon ölümle sonuçlandı. Aşağıdaki istatistiklerin birçoğu mevcut kaynak materyaldeki değişime tabi olmakla birlikte, tahminler için referans niteliğindedir. Savaşta, ABD 292,129 ölü ve 139,709 aksiyon kaybetti. Sovyetler Birliği 8,668,400 ölü ve 4,559,000 kayıp daha yaşandı. Almanya 2,049,872 ölü ve 1,902,704 kayıp kaybetti. Çin, 1,324,516 ölü ve 115,248 kayıp kaybetti. Japonya, 1.506.000 ölü ve 810.000 kayıp kaybetti. İngiltere 397.762 ölü ve 90.184 kayıp kaybetti.

Çok sayıda sivil ölü, aynı şekilde korkunçtu. Sovyetler Birliği, 1.0 ile 1.5 milyon arasında Yahudi de dahil olmak üzere 14.012.000 sivil kaybetti. Çin bir milyondan fazla sivil kaybetti; Polonya, yaklaşık üç milyon Yahudi de dahil olmak üzere yaklaşık beş milyon sivil kaybetti.

İkinci Dünya Savaşı’nın Bazı Önemli Tarihleri

 • 18 Eylül 1931
  Japonya Mançurya’yı işgal etti.
 • 25 Kasım 1936
  Nazi Almanyası ve İmparatorluk Japonyası, Sovyetler Birliği ve uluslararası Komünist hareketine karşı yürütülen Kominisyon Karşıtı Anlaşmayı imzaladı.
 • 7 Temmuz 1937
  Japonya , Pasifik’te II. Dünya Savaşı’nı başlatan Çin’i işgal etti .
 • 14-15 Mart 1939
  Alman baskısı altında, Slovaklar bağımsızlıklarını ilan ederler ve bir Slovak Cumhuriyeti oluştururlar. Almanlar, boğazı Çek topraklarını Münih anlaşmasını ihlal ederek işgal ederek Bohemya ve Moravya Protezi oluşturuyor.
 • 31 Mart 1939
 • 1 Eylül 1939

Hitler Hitler Polanya’yı işgal etti.
Fransa ve İngiltere, Polonya devletinin sınırlarının bütünlüğünü garanti eder.

 • 3 Eylül 1939
  Polonya’nın sınırlarını güvence altına alarak, İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş ilan etti.
 • 17 Eylül 1939
  Sovyetler Birliği, Polonya’yı doğudan işgal etti.
 • 27-29 Eylül 1939
  Varşova 27 Eylül’de teslim oldu. Polonya hükümeti Romanya üzerinden sürgüne gitti. Almanya ve Sovyetler Birliği, Polonya’yı aralarında paylaştılar.
 • 14 Haziran 1940 – 6 Ağustos 1940
  Sovyetler Birliği, 14-18 Haziran’da Baltık Devletlerini işgal etti, 14-15 Temmuz’da her birinde kendilerine ait Komünist darbeler yaptı ve 3–6 Ağustos’ta Sovyet Cumhuriyetleri olarak ekledi. .
 • 10 Temmuz 1940 – 31 Ekim 1940
  İngiltere Savaşı olarak bilinen hava savaşı, Nazi Almanyası’nın yenilgisiyle sonuçlandı.
 • 30 Nisan 1945
  Hitler intihar etti.
 • 7 Mayıs 1945,
  Almanya batı Müttefiklerine teslim oldu.
 • 9 Mayıs 1945
  Almanya Sovyetlere teslim oldu.
 • Mayıs 1945
  Müttefik birlikleri, Japon adalarından önceki son ada olan Okinawa’yı fethetti.
 • 6 Ağustos 1945
  ABD, Hiroşima’ya atom bombası attı.
 • 8 Ağustos 1945
  Sovyetler Birliği, Japonya’ya savaş ilan etti ve Mançurya’yı istila etti.
 • 9 Ağustos 1945
  ABD, Nagazaki’ye atom bombası attı.
 • 2 Eylül 1945
  14 Ağustos 1945’te koşulsuz teslim olmayı ilke olarak kabul eden Japonya, II. Dünya Savaşı’nı sona erdirdi ve resmen teslim oldu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu