Bilim

Bilim Ne Demek? Bilimin Amacı ve Özellikleri Nelerdir?

Bilim, doğayı anlamaya yönelik olarak sistemli ve düzenli bir şekilde yapılan araştırmalar, gözlemler, deneyler ve sonuçlarının analiz edilerek elde edilen kesin bilgi birikimidir. Bilim, insanların doğayı anlama ve açıklama ihtiyacı doğrultusunda gelişmiş bir düşünce sistemidir.

Bilim ne demek? Kısaca tanımladık, bu sistemi detaylarıyla inceleyelim. Bilim, iki ana bölüme ayrılır: Temel Bilimler ve Uygulamalı Bilimler. Temel Bilimler, evrenin doğal yasaları ve olguları hakkında geniş kapsamlı araştırmalar yapar ve insanların evrenin temel işleyişini anlamalarına yardımcı olur. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi disiplinler temel bilimlerin örnekleridir. Uygulamalı bilimler ise temel bilimlerin bulgularını ve teknolojilerini kullanarak çözüm önerileri sunan, uygulamalı problemleri çözmeye yönelik bilim dallarıdır. Mühendislik, tıp, tarım, çevre bilimi gibi disiplinler uygulamalı bilimlere örnek olarak gösterilebilir. Gözlem yapmak, veri toplamak, hipotez oluşturmak, deneyler yapmak, sonuçları analiz etmek ve sonuçları doğrulamak için bir yöntem kullanır. Bu yöntem, bilimsel yöntem olarak adlandırılır. Bilimsel yöntem, kesin ve tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için sıkı bir şekilde takip edilen bir yöntemdir.

Bu gelişmiş düşünce sistemi, dünya üzerindeki tüm alanları kapsayacak şekilde geniş bir disiplin yelpazesi sunar. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp, psikoloji, coğrafya, çevre bilimi ve mühendislik gibi birçok disiplin bu kapsamına girer. Temel amacı, doğayı anlamak ve insanlık için yararlı olan bilgileri keşfetmek ve kullanmaktır. Bu disiplin, tüm insanlığın yaşam kalitesini artırmak için önde gelen araçlardan biridir ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra insanlık tarihindeki büyük atılımlara öncülük etmiştir.

Bilimin Amacı

Bilim kelimesinin TDK sözlük anlamına bakıp ardından amacına göz atalım. Bilim kelimesinin TDK sözlük anlamı, üç tane tanedir.

 1. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemlerdir. Gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.
 2. Genelgeçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi sistemidir.
 3. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir.

Bilimin amacı, doğal olayların düzenli ve nesnel bir şekilde incelenerek anlaşılması, keşfedilmesi ve açıklanmasıdır. Nesnel gerçekliği açıklamak, anlamak ve keşfetmek için sistematik bir yöntem kullanır. Bu yöntem gözlem, deney, hipotez oluşturma, teori geliştirme, test etme ve sonuçları yorumlama adımlarından oluşur.

Bir diğer amacı, doğal dünyayı anlamak ve açıklamak için verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasıdır. Bilim insanları, keşiflerinde ve çalışmalarında objektif, nesnel ve sistemli bir yaklaşım kullanırlar. Bu yaklaşım, bu sistemin, doğruluğu ve güvenilirliği açısından son derece önemlidir.

Bu sistem, birçok farklı disiplinde kullanılabilir. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, psikoloji, sosyoloji gibi birçok disiplin, bilimsel yöntemleri kullanarak olayları inceleyip anlamaya çalışır. İnsanlığın yaşam kalitesini arttırmak, doğal dünyayı korumak ve geleceğe daha iyi bir dünya bırakmak için de kullanılabilir.

Sonuç olarak, bu çalışmaların amacı doğal dünyayı anlamak ve açıklamak, yeni bilgiler ve keşifler yapmak, bu bilgileri insanlık yararına kullanmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları yaptıkları çalışmalarla insanlık için önemli katkılarda bulunabilirler.

Bilimin Özellikleri

Bilim ne demek? Detaylı olarak öğrenip, amacını açıkladık. Sistematik gözlem, deney ve testler yoluyla elde edilen bilgi ve gerçekleri kullanarak doğal dünyayı anlama ve açıklama amacı taşıyan bir yöntemdir. Bilimin özellikleri şunlardır:

 1. Gözleme dayalıdır: Gözlem yaparak ve olguları kaydederek başlar. Doğal dünya gözlemlenerek, olayları anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılır.
 2. Sistematik ve düzenli: Sistematik bir şekilde çalışır. Elde edilen veriler analiz ederek düzenli bir şekilde raporlanır. Böylece, elde edilen sonuçlar güvenilir ve tekrarlanabilir olur.
 3. Hipotezler ve kuramlar üzerine inşa edilir: Hipotezler ve kuramlar üzerine inşa edilir. Deney ve gözlemlerden yola çıkarak hipotezler geliştirilir. Bu hipotezler daha sonra test edilir ve doğruluğu kanıtlandığında bir kurama dönüşür.
 4. Test edilebilir: Yapılan iddialar, test edilebilir olmalıdır. Bu, başka bilim insanları tarafından aynı deneylerin yapılmasıyla doğrulanabilir sonuçlar elde edilebileceği anlamına gelir.
 5. Evrensel: Evrensel olarak kabul edilen kurallara dayanır. Bu nedenle, sonuçlar ve teoriler, dünya genelinde geçerli olabilir.
 6. Öznel değildir: Önel düşüncelere dayanmaz. Sonuçlar, objektif testler ve gözlemler yoluyla elde edilen verilere dayanır.
 7. Tekrarlanabilir: Yapılan deneylerin sonuçları, tekrarlanabilir olmalıdır. Yani, başka bir bilim insanı aynı deneyleri yaparak aynı sonuçları elde edebilmelidir.

Bu özellikler, çalışmaların güvenilirliğini ve doğruluğunu artırır. Ayrıca bilimin, doğal dünyayı anlamak ve açıklamak için önemli bir araç olduğunu gösterir.

Dünyaca Ünlü Bilim İnsanları ve Buluşları

Bilim tarihi boyunca sayısız ünlü insan ve buluş vardır. Ancak bunlardan bazıları hayatımıza yön vermiştir.

 • Albert Einstein: Özel ve Genel Görelilik teorileri, kütle-enerji denklemi (E=mc²) ve fotoelektrik etki hakkındaki çalışmalarıyla tanınır.
 • Isaac Newton: Gravitasyon kanunları, hareket kanunları, kalkülüs ve teleskop gibi birçok icadıyla tanınır.
 • Nikola Tesla: Alternatif akım, manyetik alan ve elektromanyetik dalga çalışmalarıyla, Tesla bobini ve AC motoru icatlarıyla tanınır.
 • Thomas Edison: Elektrik ampulü, gramofon, kinetoskop ve kamera gibi birçok icadıyla tanınır.
 • Charles Darwin: Türlerin Kökeni ve İnsanın Türeyişi kitaplarıyla evrim teorisinin kurucusu olarak tanınır.
 • Louis Pasteur: Mikroorganizmaların varlığını kanıtlaması ve pastörizasyon yöntemini geliştirmesiyle, aşı ve mikrobiyoloji alanlarında çalışmalarıyla tanınır.
 • Galileo Galilei: Kütle çekimi, yer merkezli evren modeli, teleskop ve gözlem yöntemlerindeki gelişmeleriyle tanınır.
 • Leonardo da Vinci: Mona Lisa, Son Akşam Yemeği ve Vitruvian Adam gibi eserleriyle ünlü olan da Vinci, aynı zamanda bir mucit, matematikçi ve mühendis olarak da tanınır. Helikopter, paraşüt, tank ve su altı dalış kıyafeti gibi birçok icadı bulunmaktadır.
 • Johannes Kepler: Gezegen hareketleri üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınır. Yörünge kanunları olarak bilinen üç yasası vardır.
 • James Clerk Maxwell: Elektromanyetizma teorisini geliştirmesiyle tanınır. Maxwell denklemleri olarak bilinen dört denklem, elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik radyasyonların matematiksel açıklamasını sunar.
 • Stephen Hawking: Kara delikler, evrenin genişlemesi ve zamanın doğası üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınır. “Kısa Tarih” ve “Evrenin Büyük Tasarımı” gibi popüler bilim kitapları da yayınlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu