Tarih

Budizm Nedir? Buda Kimdir? Budizm’in Özellikleri Nelerdir?

Budizm, beş Dünya dininden biridir, ancak temelde Tanrısız bir dindir. Bunun yerine kültün merkezinde Budist’in nasıl yaşaması gerektiğini gösteren bir öğretmen ve rol model olan aydınlanmış Buda vardır.

Budizm, MÖ 5.yüzyılda Himalayaların eteklerinde, şimdi Nepal’de doğmuş olan kurucusu Siddhartha Gautama’nın hayatıyla başlar. Gautama’dan Buda olarak söz etmemize rağmen, Buda kelimesi aslında “uyanmış olan” anlamına gelir, dolayısıyla Gautama bu unvanla doğmamış, ancak yaşamı boyunca bunu başarmıştır. Budizm’de Buda ilahi bir varlık olarak görülmez. Buda tipik olarak Budistler tarafından varoluşun gerçekliğini gören ve başkalarına bu hayatta acıdan nasıl kurtulacaklarını tıpkı kendisi gibi öğreten uyanmış bir insan olarak görülür. Buda’ya göre dua, kurban ve Tanrılara inanç anlamsızdır. Eylemleri ve yaşamı üzerinde güç sahibi olan insanın kendisidir.

Buda’nın öğretileri, Budizm’e göre acı olarak görülen arzularla dolu yeni bir hayata yeniden doğmaktan kaçınmak için biz insanların nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgilidir. Buda’ya göre insan, tüm arzularından vazgeçerek kendini yeniden doğuş döngüsünden kurtarabilir.

Budizm Tarihçesi

Gautama Buddha’nın babası onun bir savaşçı olarak büyümesini istedi, bu yüzden oğlunun doğumundan itibaren Gautama’yı çirkin, trajik veya hayattaki acı veren her şeyden korudu, onun yerine güzel kadınlar, zengin yiyecekler, lüks konaklama yerleri ile çevreledi.

Bu lüks yaşamda doyan Gautama büyüdü, evlendi ve bir oğlu oldu. Ama bir gün, bir araba yolculuğunda, babasının onun için çizdiği sınırların ötesine geçti ve yaşlı bir adamla karşılaştı. Gautama’dan şimdiye kadar tüm yaşlanma ve yıpranma belirtileri gizlenmişti, bu yüzden gördükleri karşısında şok oldu ve rahatsız oldu. Araba sürücüsüne, adamın sefil durumuna neyin sebep olduğunu sordu. Sürücü, yaşlılığın her insanın kaderi olduğunu ve kimsenin bundan kaçamayacağını söyledi. Bu, Gautama’yı derin bir melankoliye sürükledi.

Sonraki yolculuklarda Gautama ciddi şekilde hasta bir adamla (ikinci görüş) ve bir cesetle (üçüncü görüş) karşılaştı. Her iki durumda da, Gautama acı çekme ve ölüm gerçeğiyle harap oldu. Sonunda, dördüncü ve son araba yolculuğunda, Gautama meditasyon yapan dini bir keşiş gördü (dördüncü görüş). Şoförüne münzevinin ne yaptığını sorduğunda, şoför, münzevinin, ıstırap ve kederden kurtulmak için ev sahibinin hayatının fiziksel zevklerini terk ettiğini söyledi.

Budist geleneği, dört manzaranın Gautama için ailesine bağlılığı ve ruhsal kurtuluş arzusu arasında varoluşsal bir mücadele yarattığını söylüyor. Sonunda Gautama, sarayın yüzeysel zevklerinin hiçbir zaman kalıcı mutluluk ve huzuru sağlayamayacağını anladı ve ailesinden vedalaşarak “Büyük Feragat” olarak bilinen manevi bir yolculuğa çıktı.

Evden ayrıldıktan sonra, Gotama Buda, bir dizi din öğretmeniyle çalıştı, ancak kısa süre sonra uygulamalarının hiçbirinin aydınlanmaya yol açamayacağını anladı. Daha sonra, disiplini ve dürtüsünden etkilenen diğer beş çilecinin de katıldığı şiddetli bir fiziksel sertlik programına başladı. Birkaç yıl boyunca, Gotama Buda ve arkadaşları, şiddetli çileciliğin de aydınlanmaya giden yol olmadığını anlayana kadar, sonuçsuz bir şekilde birlikte çalıştılar.

Vücudunun herhangi bir yorucu ruhsal çabayı destekleyemeyecek kadar zayıf olduğunu fark eden Gautama, bir köylü kızından yemek kabul etti. Böylece güçlenerek, aydınlanmaya ulaşana kadar Bodhi Ağacı, Uyanış Ağacı olarak adlandırılan şeyin altında oturmaya karar verdi, bunu şafaktan hemen önceki saatlerde yaptı. Buda, daha sonra ilk müritleri olan ve nihayetinde öğretileri aracılığıyla aydınlanmaya ulaşan beş arkadaşına geri döndü. Aydınlanmaya ulaştıktan sonra, bildiklerini söylemesi gerektiğini anladı. Sonra çıkıp vaaz verdi, böylece şöhretine ulaştı.

Budizm’in tarihine bakıldığı zaman Hinduizm’e dayandığı görülür. Buda’nın kendisi bir Hindu’ydu. Budizm bu nedenle Hinduizm ile karma ve yeniden doğuş inancı da dâhil olmak üzere pek çok ortak noktaya sahiptir. Ancak Buda, Hindu ritüellerini ve kast sistemini reddetti.

Budizm ancak Buda’nın ölümünden sonra bağımsız bir din haline geldi. Daha sonra hızla Hindistan’a, Sri Lanka’ya ve son olarak da Güneydoğu Asya ülkelerine ve Himalayalara yayıldı.

Budizm Hindistan’da hala oldukça büyük bir dindir, ancak takipçilerinin çoğu bugün Güneydoğu Asya’dadır. Örneğin Tayland, Myanmar(Burma), Sri Lanka, Çin, Japonya ve Güney Kore.

Budizm Öğretileri

Budist inancının özü, Gautama Buddha’nın Dört Yüce Gerçek olarak bilinen aydınlanmaya başladıktan sonraki ilk vaazında verdiği öğretileri içerir.

1.     İlk Asil Gerçek: Acı Çekmenin Gerçeği

İlk asil gerçek, her şeyin acı çektiğini vurgular. Doğum, yaşlanma, hastalık, endişe, talihsizlik, acı, endişe, umutsuzluk, ölüm ıstıraptır, istediğini alamamak ıstıraptır. Tüm insan deneyimleri geçicidir (kısa ömürlüdür).

2.     İkinci Asil Gerçek: Acının Kökeni Gerçeği

İkinci asil gerçek, arzularımızın bir sonucu olarak acı çekmeyi tanımlar. Buda, kötülüğün nedeninin bizim arzularımız olduğuna inanıyordu. Bizi harekete geçiren çeşitlilik, zevk ve neşe arzumuz ve özlemimizdir.

3.     Üçüncü Asil Gerçek: Istırabın Durdurulmasının Gerçeği

Üçüncü asil gerçek, ıstırabın nasıl sona erebileceğinden bahseder. Arzuları bastırmak önemlidir. Bu zordur çünkü tüm duyularınızı kontrol edebilmeniz gerekir.

4.     Dördüncü Yüce Gerçek: Sekiz Katlı Yolun Gerçeği

Dördüncü asil gerçek, ıstırabın sona ermesine giden yolu gösterir. Buda bize burada yeniden doğuştan kurtuluşa götüren sekiz katlı yolu anlatır. Sekiz katlı yolda, insanın yeniden doğuş döngüsünden çıkmak için nasıl yaşaması gerektiğini anlatan sekiz yöntem sunulmaktadır. Bu etik yöntemler, kısmen, bireyin yaşam boyunca topladığı karmanın temelidir.

Budizm Sekiz Aşamalı Asil Yol

 1. Doğru Görüş
 2. Doğru Niyet
 3. Doğru Söz
 4. Doğru Eylem
 5. Doğru Yaşamak (Doğru Geçim)
 6. Doğru Çaba
 7. Doğru Farkındalık
 8. Doğru Konsantrasyon

Budizm’de Farklı Yönler

Çoğu dinde olduğu gibi, Budizm’de de birçok farklı öğreti türü vardır. Bazıları Buda’yı yalnızca bir öğretmen olarak görürken, diğerleri onu bir Tanrı olarak algılar.

Budizm üç ana yöne ayrılabilir: Theravada, Mahayana ve Vajrayana. Her biri sırayla farklı okullar geliştirmiştir.

 • Yaşlılar okulu Theravada: Yalnızca bir Buda olduğunu ve Tanrıların olmadığını iddia eder. Buda yalnızca insanlara aydınlanmaya giden sekiz katlı yolu gösteren bir öğretmen olarak algılanır. Bir keşiş veya rahibe sonunda nirvanaya ulaşana kadar yol birçok yeniden doğuştan geçer.

Bu, yaşamda aydınlanma fırsatı bu nedenle sıradan insanlar için son derece sınırlıdır. Theravada; Sri Lanka, Tayland, Burma, Laos ve biraz Kamboçya ve Vietnam’da bulunur.

 • Büyük savaş arabası Mahayana: Budizm’de açık ara en büyük yöndür. İsim, isteyen herkesin nirvanaya giden büyük arabaya sığabileceği anlamına gelir. Bu, tüm insanların bu hayatta bir Buda olabileceği anlamına gelir, ancak genellikle daha önce bir Mahayana Budisti olarak birçok yeniden doğuş gerektirir.

Mahayana, Siddharta Gautama’yı tüm Budaların en önde geleni olarak sayar, ancak bu görüşe göre; daha az önemli olan başka birçok Buda olabilir. Bu, Buda figürüne Bodhisattva denir. Bodhisattva, İçgörü kazanmış ve aydınlanmaya yakın olan, ancak bunun yerine diğer insanların bilgeliğe ulaşmasına yardım edebilmek için nirvanadan vazgeçmiş bir kişidir. Bodhisattvalar, bu nedenle azizler ya da bir tür Tanrılarmış gibi saygı görürler. Mahayana diğerlerinin yanı sıra Çin, Güney Kore ve Japonya’da hâkimdir.

 • Vajrayana: Elmas arabası (yok edilemeyen bir şey), Mahayana Budizminden gelir ve MS 6. yüzyıldan beri bilinmektedir. Vajrayana Budizmi esas olarak Himalaya ülkelerinde görülür ve Mahayana Budizmi ile yerel halk geleneklerinin bir karışımıdır. Vajrayana’da, büyüsel ritüellere, yogaya ve tantrizme (gizemli diyagramlar, dini formüller, mantralar, vb.) büyük önem verilir. Tibet’te, Lamaizm veya Tibet Budizmi adı verilen ayrı bir Vajrayana Budizmi formu gelişmiştir. Tibet Budizminin liderine  bir Bodhisattva olan Dalai Lama denir.

Budizm’de Kadın

Budist toplumlarda, bağımsız evli olmayan kadının konumu genellikle saygın olarak kabul edilir. Hem kadınlara hem de erkeklere Budist öğretileri genellikle eşit şartlarda öğretilir.

Buda ayrıca bir rahibe tarikatı kurdu. Bu nedenle, birçoğu iyi bilinen köklü bir Budist rahibe geleneği vardır. Mahayana ve Vajrayana’da birçok kadın Bodhisattva vardır.

Ancak manastır sistemi içinde rahibeleri keşişlere bağımlı kılan kurallar vardır. Örneğin, her rahibe talimat almak için iki haftada bir keşişi ziyaret etmelidir. Ek olarak, bazen rahibe belirli eylemleri gerçekleştireceği zaman bir keşiş bulunmalıdır. Toplamda, rahibelerin uymaları gereken, keşişlerin sahip olduğundan çok daha fazla kuralı vardır.

Diğer dinler gibi, Budizm de zamanla her ülkenin kültürüne uyum sağlamıştır. Doğu Asya ülkelerinin birçoğunda kadınlar hala erkeklerin emrinde. Ancak geleneksel cinsiyet rol modelleri Budizm değildir. Kadın ve erkek aynı doğa kanunlarına tabidir ve hayata aynı şekilde tepki verirler. Budizm, bir rahibe, bir keşiş veya bir meslekten olmayan kişi olsanız da, sekiz katlı yolu izlemeye çalışmakla ilgilidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu