Bilim

DNA Nedir? Görevleri Nelerdir?

DNA yani deoksiribonükleik, canlı hücrelerin genetik bilgilerini depolayan ve aktaran bir nükleik asittir. DNA, yaşamın temel moleküler yapı taşlarından biridir. Organizmaların büyümesi, gelişmesi, işlevsel özelliklerinin belirlenmesi gibi genetik süreçlerde önemli bir rol oynar.

DNA, nükleotid adı verilen yapı taşlarından oluşur. Bir nükleotid, bir şeker molekülü (deoksiriboz), bir fosfat grubu ve bir azotlu baz içerir. Azotlu bazlar adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C) olmak üzere dört farklı türdedir. Çift sarmallı bir yapısı olan DNA’nın başlıca rolü bilgiyi uzun süre saklamasıdır. İki uzun zincir, azotlu bazlar arasındaki hidrojen bağlarıyla bir araya getirilmiştir. Adenin, timin ile, guanin de sitozin ile özdeşleşir. Bu özdeşleşme, molekülün çift sarmal yapısını korur. Genetik bilgilerin depolandığı bu yapı, bir molekül olarak görev yapar. Her bir DNA molekülü, bir organizmanın tüm genetik bilgisini içerir. Bu genetik bilgi, organizmanın protein sentezi, hücre çoğalması, gelişimi ve diğer biyolojik süreçlerde rol oynayan moleküler talimatları içerir. DNA, hücre bölünmesi sırasında kendini kopyalayarak yeni hücrelere genetik bilgi aktarır. Bu süreç, mitoz ve mayoz olarak adlandırılan hücre bölünme türleri aracılığıyla gerçekleşir.

DNA’daki genetik bilgi, RNA adı verilen başka bir molekül aracılığıyla proteinlere çevrilir. Bu süreç, transkripsiyon ve translasyon adı verilen iki temel adımdan oluşur. DNA’daki genetik çeşitlilik, organizmalar arasındaki genetik farklılıkları ve türler arasındaki çeşitliliği sağlar. Bu çeşitlilik, evrim sürecinde önemli bir rol oynar.

DNA’nın bu temel özellikleri, yaşamın temel yapı taşlarından biri olarak anlaşılmasını sağlar. Genetik mühendislik, tıp, biyoloji ve diğer bilim alanlarında DNA’nın anlaşılması, hastalıkların teşhisi ve tedavisi, genetik araştırmalar gibi birçok alanda önemli uygulamalara yol açmıştır.

DNA Yapısı ve Özellikleri

DNA’yı keşfeden kişi ilk olarak 1800’lü yılların sonunda İsviçreli biyokimyager Frederich Miescher olmuştur. Bu keşif, DNA’nın molekül yapısının araştırılması ve anlaşılması için araştırmalar başlatılmasına neden oldu. Araştırmacılar, bir yüzyıl boyunca bu konuda araştırmalar yaptılar.

James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin’in çalışmaları sayesinde DNA’nın önemi 1953 yılında anlaşıldı. DNA’nın yapısını keşfeden kişiler, James Watson ve Francis Crick’dir. Bu iki mucidin 1953 yılındaki bu önemli keşfine, Rosalind Fraklin’in çalışmaları ışık tutmuştur. Franklin’in çalışmaları, DNA’nın spiralli yapısı, bükülmüş bir merdivene benzer çift sarmallı yapıda olduğu yönündedir. Ardından merdiven yapısındaki kenarların, alternatif şeker (deoksiriboz) ve fosfat moleküllerinden, merdiven basamaklarının ise bir çift nitrojen bazından oluştuğu yönünde önemli çalışmaları olmuştur.

DNA’nın keşfine kısaca değinip, DNA hakkında detaylı bilgi edindik. DNA’nın özellikleri maddeler halinde inceleyerek, bir canlının tüm genetik özelliklerini taşıyan bu önemli yapıyı daha yakından tanıyalım.

 • DNA, nükleotid adı verilen temel yapı taşlarından oluşur. Her nükleotid, bir deoksiriboz şeker molekülü, bir fosfat grubu ve bir azotlu baz içerir.
 • Tıpkı bir merdiveni andıran çift sarmallı bir yapısı vardır. Merdiven dikey yan parçaları şeker ve fosfat moleküllerinden oluşur. Baz, şeker ve fosfat ile birlikte nükleotit olarak adlandırılır. Nükleotidlerin oluşturduğu çift sarmal adı verilen spiraller iki uzun şerit şeklindedir.
 • DNA’da bulunan dört farklı azotlu baz, adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C)’dir. Azotlu bazlar, nükleotid zincirlerini bir araya getiren hidrojen bağlarıyla eşleşirler. Adenin (A), timin (T) ile, guanin (G) ise sitozin (C) ile eşleşir.
 • İnsan DNA’sına bakıldığında mükemmel bir yaratılış örneği görülür. İnsan DNA’sı yaklaşık 3 milyar bazdan oluşmaktadır. Bu bazların sırası, bir organizmayı oluşturma ve sürdürme gibi bilgileri belirler.

DNA Görevleri

DNA’nın bir dizi önemli görevi vardır. Bunlardan başlıcaları, genetik bilgileri depolanması, aktarımı ve bazı biyolojik süreçlerin yönlendirilmesidir. DNA’nın görevlerini inceleyelim.

 1. Genetik Bilgi Depolama: Organizmanın genetik bilgisini depolar. Bu bilgi, organizmanın yapısal özelliklerini, işlevlerini ve diğer biyolojik özelliklerini belirler. Her bir gen, belirli bir özellik ya da fonksiyonun kodunu taşır.
 2. Genetik Bilgi Aktarımı: Hücre bölünmesi sırasında kendini kopyalayarak yeni hücrelere genetik bilgi sağlar. Bu, mitoz ve mayoz süreçler aracılığıyla gerçekleşir.
 3. Protein Sentezi Kontrolü: DNA’daki genetik bilgi, RNA adı verilen bir molekül aracılığıyla proteinlere çevrilir. Bu süreç, transkripsiyon ve translasyon adı verilen iki aşamada gerçekleşir. Transkripsiyon, DNA’nın bir bölümünün RNA’ya kopyalanmasıdır. Translasyon ise bu RNA’nın ribozomlar tarafından okunarak proteinlere çevrilmesidir.
 4. Hücre Gelişimi ve Farklılaşma: Hücre gelişimi ve farklılaşma süreçlerini yönlendirir. Bu süreçler, bir zigotun (döllenmiş yumurta) çok hücreli bir organizmaya dönüşmesini ve farklı hücre tiplerinin oluşmasını içerir.
 5. Hücre İşlevleri Kontrolü: Hücre içindeki çeşitli işlevleri kontrol eder. Bu işlevler arasında enerji üretimi, hücre çoğalması, hücre döngüsü ve hücre ölümü (apoptoz) gibi süreçler bulunur.
 6. Hücre Yanıtları ve Adaptasyon: DNA, çevresel değişikliklere ve streslere hücresel yanıtları düzenler. Adaptasyon, organizmanın çevresine uyum sağlamasını ve genetik materyali üzerinde evrimsel değişikliklere izin verir.
 7. Genetik Çeşitlilik Sağlama: Genetik çeşitliliği sağlar. Mutasyonlar, genetik rekombinasyonlar ve diğer genetik olaylar, organizmalar arasında ve türler arasında genetik varyasyonu artırarak evrimsel süreçlere katkıda bulunur.
 8. Nesilden Nesile Genetik Bilgi Aktarımı: DNA, bir organizmanın genetik bilgisini nesilden nesile aktarır. Bu, türlerin devamlılığını sağlar ve evrimsel süreçlere olanak tanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu