Tarih

Dört Halife Kimdir?

Dört halife ya da Hulefa-i Raşidin olarak da adlandırılan Hz. Muhammed (S.A.V) vefatından sonra “ Ümmetin Başı “ sıfatıyla görev yapmış olan halifelere verilen isimdir.

Hulefa-i Raşidin Ne Demek?

Hulefâ halîfe kelimesinden, râşidîn ise “doğru yolda olan, doğruya ve hakka sımsıkı sarılan” anlamındaki râşid kelimesinden gelmektedir. Dört halife dönemine bu sözün verilmesinin sebebi; Hz. Muhammed (S.A.V)’in kendisinden sonra yaşayacaklara hitaben söylediği, “ Herhangi bir ihtilâfla karşılaştığınızda size düşen görev, benim sünnetime ve hulefâ-yi râşidîn’in sünnetine uymaktır.” Hadisinden dolayıdır.

Dört Halife Kimdir? 

Hilafet sırasına göre dört halife:

  • Ebubekir
  • Ömer
  • Osman
  • Ali

Dört Halife Dönemi

Hz. Muhammed (S.A.V) vefatından Müslümanları üzerinden büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Üzüntü sürerken devletin başına kimin geçeceği konusunda da bir karar verilmesi gerekiyordu. Kronolojik sıralamaya göre Hz. Ebûbekir (632-634) yılları arasında ardından sırasıyla Hz. Ömer (634-644), Hz. Osman (644-656) ve Hz. Ali (656-661) halifelik yaptılar.

4 halife döneminde her halife, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) yolundan gitmiş ve Kuran ahlâkı doğrultusunda adil bir yönetim sergileyerek geniş bir coğrafyaya hitap etmişlerdir. Bu dönemde İslam Devleti’nin sınırları batı yönünde Trablusgarp, doğu yönünde Horasan ve kuzey yönünde ise Kafkasya’ya kadar yayılmıştır.

  1. Ebubekir (R.A) Kimdir?

Hz. Ebubekir, 573 yılında Mekke’de doğmuştur. Babasının ismi Ebû Kuhafe, annesinin ismi Ümmü’l-Hayr Selma’dır.

Hz. Muhammed (S.A.V), Peygamberliğini ilan ettiğinde, ilk iman ederlerden olmuştur. Hz. Muhammed (S.A.V) 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde ona yol arkadaşı olmuştur. Canıyla ve malıyla İslamiyet ve Peygamberimize hizmet etmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V) ‘in vefatından sonra seçilen ilk halifedir. İslam Devleti’ne 2 sene halifelik yapmış. 634 yılında vefat etmiştir. Halife olduğu dönemde Üsame ordusunun gönderilmesi, Ridde olayları ve yalancı peygamberler birçok problemle karşılaşmış fakat bu problem ve olayları yapmış olduğu istişarelere ve cesareti sayesinde çözüme kavuşturup, Müslümanların birliğini korumuştur.

Hz. Ömer (R.A) Kimdir?

Hz. Ömer, 584 yılında Mekke’de doğmuştur. Çocukluğu, babasının sürülerine çobanlık yaparak geçmiştir. Sonrasında ticaretle uğraşmıştır.

Hz. Ebubekir’in vefatından sonra İslâm’ın ikinci halifesi olmuştur. Hz. Ömer döneminde İslam Devleti, İran, Irak, Suriye ve Mısırı topraklarına dâhil edilmiştir. Kudüs, Azerbaycan, Ermenistan, Horasan, İskenderiye da Hz. Ömer zamanında fetih edilmiştir. Ayrıca Hz. Ömer zamanında şu önemli olaylar yaşanmıştır.

  • İlk defa Hz. Ömer döneminde, Teravih namazı cemaatle kılınmaya başlanmıştır.
  •  Kur’an’ın iki kapak arasına toplanıp yazılmasını ilk defa o teklif etti ve bu yapılıncaya kadar üzerine durmuştur.
  • Kararların yazılı olarak alınması ilk defa Ömer zamanında olmuştur.
  • Ömer zamanında ilk defa İslam Devleti’ne ait para basımı yapılmıştır.

Hz. Ömer 644 yılında Zerdüşt bir köle olan Ebû Lü’lü tarafından şehit edilmiştir.

Hz. Osman (R.A) Kimdir?

Hz. Osman 574 senesinde Mekke’de dünyaya gelmiştir. Hz. Osman iman ettiği dönemde birçok sıkıntıya katlanmış, birçok çile çekmiştir. Hz. Osman iki defa Habeşistan’a, daha sonra da Medine’ye hicret etmiştir. Hz. Osman, Bedir savaşı hâriç, bütün savaşlara katılmıştır.

Hz. Osman döneminde, 650 yılında Kıbrıs İslam Devletine bağlanmış. Bizanslılar ile yapılan Zâtü’s-Sevârî Deniz Savaşı kazanılmıştır. 12 sene halifelik yapan Hz. Osman, Hz. Ebubekir döneminde, Mushaf haline getirilmiş Kur’ân-ı Kerîm’i çoğaltıp çeşitli merkezlere dağıtılmasını sağlamıştır.

Hz. Osman, asiler tarafından 656 yılında Medine’de şehit edilmiştir. Cenazesi ise Cennet-ül Baki Mezarlığına defnedilmiştir.

Hz. Ali (R.A) Kimdir?

Hz. Ali, 600 yılında Mekke’de Kabe’nin içerisinde doğmuştur. Peygamber Efendimiz’in amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halifesidir. Babası Ebû Tâlib, annesi Fâtıma bint-i Esed’tir.

Hz. Ali, 624 yılında, Peygamber Efendimiz’in kızı Hz. Fâtıma ile evlenmiştir. Bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Muhassin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında çocukları olmuştur.

Hz. Ali, Peygamber Efendimiz’in sürekli yanında bulunarak bütün savaşlara katılmıştır. Katıldığı savalardan Uhud ve Huneyn savaşlarında yaralanmıştır.

Hz. Ali halife olduğunda birçok sorun ile karşılaştı. Bu karışıklıklar Cemel ve Sıffîn gibi iç çatışmalara neden oldu. Hz. Ali, İslâm devleti bünyesindeki bu karışıklıkları ve iç çatışmaları gidermek için büyük fedakârlık, cesaret ve gayret örneği göstererek bu sorunların üstesinde gelmiştir.

Hz. Ali, 661 yılında Abdurrahman bin Mülcem tarafından sabah namazına giderken yaralanmıştır. Bu yaranın etkisiyle 26 ya da 28 Ocak 661 tarihinde şehit olmuştur. Bugün Necef diye bilinen Kûfe’ye veya (naaşı taşınıp Mezar-ı Şerif’e) defnedilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu