Bilim

Dünyada Görülen İklim Tipleri ve Özellikleri Nelerdir?

İklim, bir bölgenin uzun vadeli hava koşullarını ve atmosferdeki değişiklikleri tanımlayan bir terimdir. Genellikle bir bölgede yıllar boyunca gözlemlenen ortalama hava durumu desenlerine, sıcaklık, yağış, rüzgarlar, nem ve diğer hava koşullarına dayanır. İklim çeşitleri, bu faktörlere bağlı olarak Dünya’nın her yerinde farklılık gösterir.  Dünyada görülen iklim tipleri, Ekvatoral iklim, Muson İklimi, Çöl İklimi, Step İklimi, Akdeniz İklimi, Okyanusal İklim, Karasal İklim ve Kutup İklimidir. Bunlar iklim çeşitleri dışında, Çöl İklimi, Savan İklimi de Dünyada görülen iklim tipleri arasında yer alır.

İklim, birçok faktörün etkileşimi sonucunda oluşur. Bu faktörler arasında güneş ışınlarının dağılımı, atmosferin bileşimi, okyanus akıntıları, topografya ve yer şekilleri gibi doğal etmenler yer alır. Ayrıca, insan faaliyetleri de bunun üzerinde etkili olabilir. Özellikle sera etkisi gibi olumsuz durumlar, küresel iklim değişikliği yaratmaktadır. İklim, genellikle uzun bir süre boyunca bir bölgedeki hava durumu gözlemlerinin istatistiksel analizleriyle belirlenir. Farklı bölgeler de büyük farklılıklar gösterebilir. Örneğin, ekvatora yakın bölgelerde daha sıcak ve nemli çeşit görülürken, kutuplara yakın bölgelerde daha soğuk ve kuru çeşit mevcuttur. Bir bölgedeki bitki örtüsü, hayvan türleri ve ekosistemler üzerinde de derin etkileri olan önemli bir faktördür.

Özetle, iklim, bir bölgenin uzun vadeli hava koşullarını, sıcaklık, yağış ve rüzgarlar gibi faktörlerin ortalama durumunu tanımlar. Doğal etmenlerin yanı sıra insan faaliyetlerinin de etkisiyle değişebilir ve küresel iklim değişikliği gibi sorunlara yol açabilir.

İklim Çeşitleri ve Özellikleri

Dünyada farklı iklim çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitler, coğrafi konum, enlem, yükseklik, deniz akıntıları, rüzgarlar ve topografya gibi faktörler tarafından etkilenir. Dünyada görülen iklim tipleri ve özellikleri şunlardır:

 1. Ekvatoral İklim: Ekvatora yakın bölgelerde görülür. Yıl boyunca yüksek sıcaklık ve yüksek nem özelliklidir. Yağışlar genellikle düzenlidir ve mevsimsel farklılıklar sınırlıdır. Yoğun ormanların bulunduğu tropikal yağmur ormanları bu türe bir örnektir.
 2. Muson İklimi: Asya kıtasında yaygın olan bu tip, mevsimsel rüzgar sistemleri tarafından belirlenir. Yaz aylarında nemli ve yağışlı, kış aylarında ise daha kuru ve serin geçer. Tipik olarak muson yağışlarına sahip bölgelerde görülür.
 3. Çöl İklimi: Sıcak ve kurak bölgelerde görülen bir çeşittir. Sıcaklık yüksek, yağış miktarı ise düşüktür. Gündüz ve gece sıcaklık farkları genellikle büyük olur. Çöller bu çeşide bir örnektir.
 4. Step İklimi: Geniş çayırlar ve otlaklarla karakterize olan bu tip, ılıman bölgelerde bulunur. Sıcaklık mevsimlere göre değişir ve yazlar genellikle sıcak ve kuru, kışlar ise serin ve yağışlıdır.
 5. Akdeniz İklimi: Akdeniz bölgesine özgü olan bu çeşit, sıcak ve kuru yazlarla ılıman ve yağışlı kışları içerir. Sıcaklık mevsimlere göre değişir ve yağışlar genellikle kış aylarında yoğundur. Zeytin ağaçları, üzüm bağları ve turunçgiller gibi bitki örtüsü ile karakterizedir.
 6. Okyanusal İklim: Okyanus kıyı bölgelerinde görülür. Yazlar serin ve yağışlı, kışlar ise ılıman ve yağışlı geçer. Sıcaklık farkları mevsimlere göre sınırlıdır. Bu tipe örnek olarak Britanya Adaları ve Batı Avrupa’daki bölgeler verilebilir.
 7. Karasal İklim: Kıta içlerinde görülür. Yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Sıcaklık farkı mevsimler arasında büyük olabilir. Yağış miktarı genellikle düşüktür. Kuzey Amerika’nın iç bölgeleri ve Sibirya’daki bazı bölgeleri bu çeşide bir örnektir.
 8. Kutup İklimi: Kutup bölgelerinde rastlanan bir çeşittir. Aşırı soğuk ve kuru koşullara sahiptir. Yıl boyunca sıcaklık çok düşüktür ve yaz aylarında bile sıcaklık sıfırın altında olabilir. Buzullar, buzullu düzlükler ve tundralarla karakterizedir.

Bazı bölgelerde iklim karmaşık olabilir ve farklı alt tiplere rastlanabilir. Ayrıca, iklimler zamanla bazı faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Dünyada Görülen Bitki Örtüsü

Dünyada çeşitli iklimler ve coğrafi bölgeler olduğundan, farklı bitki örtüsü türleri de görülür. Bitki örtüsü, bir bölgenin bitki yaşamını ve bitki türlerini ifade eder. İklim, yağış miktarı, sıcaklık, toprak türü ve diğer çevresel faktörler, bitki örtüsünün tipini ve dağılımını etkiler. Dünyada görülen bitki örtüsü tipleri şunlardır:

 1. Ormanlar: Ormanlar, dünyadaki en büyük bitki örtüsü tipidir. Üç ana orman türü vardır:
 • Tropikal Yağmur Ormanları: Ekvatoral bölgelerde, yıl boyunca yüksek sıcaklık ve yoğun yağış ile karakterizedir. Bu ormanlar, ağaçlar, epifitler, lianlar ve büyük biyolojik çeşitlilik ile tanınır.
 • Boreal Ormanlar: Soğuk iklimlerde, kutuplara yakın bölgelerde bulunur. İğne yapraklı ağaçlar, ladinler ve kozalaklı ağaçlar bu ormanların tipik bitkileridir.
 • Yaprak Döken Ormanlar: Ilıman bölgelerde, genellikle dört mevsimi olan bölgelerde bulunur. Meşe, akçaağaç, karaağaç ve gürgen gibi ağaçlar yaygındır.
 1. Çayırlar ve Savanlar: Çayırlar, uzun otlar ve çimenlerle karakterize edilen açık alanlar üzerinde oluşur. Bu bölgelerde ağaçlar daha seyrek bulunur. Savanlar ise ağaçlarla birlikte açık alanlardan oluşur ve genellikle sıcak bölgelerde görülür.
 2. Çöl ve Kurak Alanlar: Çöller, düşük yağış miktarı ve ekstrem sıcaklıklarla tanınır. Kaktüsler, sukulent bitkiler ve düşük büyüme formlu bitkiler bu bölgelerde yaygındır.
 3. Tundra: Tundra, kutup bölgelerinde, düşük sıcaklık ve kısa büyüme mevsimleriyle karakterize edilen bozkır benzeri bir bitki örtüsüdür. Düşük boylu bitkiler, likenler ve yosunlar bu alanda yaygındır.
 4. Dağlık Alanlar: Dağlık bölgelerde, yükseklik ve eğim nedeniyle farklı bitki örtüsü zonları bulunur. Ağaç sınırlarının üzerinde alpin çayırlar ve tundralar, daha alçak bölgelerde ise ormanlar görülür.
 5. Fundalık ve Bataklıklar: Fundalıklar, suyun yakınında veya su altında büyüyen bitkilerden oluşur. Bataklıklar, sulak alanlar ve sulak çayırlar gibi suyun yüzeyinde bulunan bitkilerden oluşur.

Bu, dünyada görülen yaygın bitki örtüsü tiplerine bir genel bakıştır. Her bölgenin kendine özgü bitki örtüsü bulunabilir ve bazı bölgelerde farklı bitki örtüsü tipleri bir arada bulunabilir. Coğrafi özellikler ve iklim şartları bitki örtüsünü şekillendiren önemli faktörlerdir.

Türkiye’de Etkili Olan İklim Tipleri ve Özellikleri

Türkiye’de, coğrafi konum ve topografik özellikler nedeniyle farkı iklim çeşitleri bulunur. Türkiye’de etkili olan iklim tipleri ve özellikleri şunlardır:

 1. Akdeniz İklimi: Türkiye’nin güney ve batı kıyı bölgelerinde etkilidir. Yazlar sıcak ve kuru, kışlar ise ılıman ve yağışlı geçer. Sıcaklık mevsimlere göre değişirken, yağışlar genellikle kış aylarında yoğundur. Bu tipe sahip bölgelerde, zeytin ağaçları, üzüm bağları ve turunçgiller gibi bitki örtüsü yaygındır.
 2. Karadeniz İklimi: Türkiye’nin Karadeniz kıyısı boyunca etkilidir. Yazlar serin ve yağışlı, kışlar ılıman ve yağışlı geçer. Sıcaklık farkı mevsimler arasında sınırlıdır. Yoğun yağışlar nedeniyle bu bölgelerde ormanlar ve yoğun bitki örtüsü bulunur.
 3. Karasal İklim: Doğa Anadolu, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgelerinde görülür. Yazlar sıcak ve kuru, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Bu iklimde, genellikle bozkırlar ve yarı kurak bitki örtüsü hakimdir.
 4. Marmara (Geçiş) İklimi: Marmara bölgesinin iç kesinlerinde rastlanan iklim çeşitlerinden biridir. Yazlar sıcak ve kuru, kışlar ise ılıman ve yağışlı geçer. Bu bölgelerde zeytin ağaçları, bağlar ve çeşitli bitki türleri yaygındır.

Türkiye’de iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği, tarımda da çeşitlilik yaratmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu