Bilim

Ekoloji Nedir? Ekoloji Neyi İnceler?

Ekoloji, ekosistemin içerisindeki tüm canlıların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekoloji tanımı içerisinde ifade edilen ekosistem ise; canlı ce cansız çevrenin tamamına verilen isimdir.

Ekoloji, kelime kökeni olarak Eski Yunancadan gelmektedir. Eski Yunancadaki; οἶκος ( oikos ) yani “ ev, yakın çevre “ile λογία, ( logia ) yani “ bilimi “ kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Bir ekosistem; abiyotik (toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler) ve biyotik (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar) olmak üzere iki faktörden meydana gelir.

Ekoloji ne demek? Sözlük anlamına bakıldığında ise “ çevrebilim “ ifadesiyle karşılığına rastlanır. Dünyadaki canlı yaşamının varlığından beri ekosistem var olmuş ve günümüze kadar gelmeyi başarmıştır, Dünyadaki canlı yaşamanın devam etmesi, ekosistemi oluşturan her canlının görevini yerine getirmesi son derece önemlidir.

Ekoloji Neyi İnceler?

Ekolojinin tanımını gerçekleştirdikten sonra ekolojiyi daha detaylı olarak anlamak için ekoloji neyi inceler? İnceleyelim. Ekoloji; organizmalar yani canlılar ( insanlar, hayvanlar, bitkiler ) ve canlıların oluşmuş topluluklar ile onların yaşadığı çevreyi ifade eder.  Canlıların yaşadığı, ortam deyimi ise; hava su, toprak, ışık gibi cansız faktörleri kapsar.

Ekoloji bilimi; anatomi, bitki beslenmesi, botanik, fizik, fizyoloji, coğrafya, klimatoloji, kimya, jeoloji, jeomorfoloji, meteoroloji, morfoloji, patoloji, pedoloji ve zooloji gibi bilim dallarıyla yakından ilgili ve birçok konuda ortak çalışma halindedir.

Ekoloji, bütün canlılar için ortak olan ve canlılar üzerinde etki yapan temel konuları araştırırken kullandığı yöntem ve amaçlarındaki bazı özellikleri sayesinde, diğer doğa bilimlerinden ayrışır. Ekoloji neyi inceler? Sorusunun tek cevabı canlılar değildir, ekoloji aynı zamanda; çevresel konularla da ilgilenerek çevrenin korunmasında da önemli bir role sahiptir.

Ekoloji Bilimi Terimleri Hakkında Bilgiler

Ekoloji terimini ilk kez 1866 yılında Ernst Haeckel kullanmıştır. Canlıların içinde bulundukları ortamı ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen ekoloji bilim dalına ait terimler bulunmaktadır.

Ekoloji: Dünyada yer alan tüm canlıların yaşamsa faaliyetlerini ve çevresel faktörleri inceleyen bilim dalıdır.

Ekosistem: Tüm canlı ve cansız varlıkların yaşam alanını ifade eden terimdir, aynı zamanda doğa olarak da bilinmektedir.

Biyom: Canlı ve cansızların oluşturduğu yaşam alanları üzerinde etkili olan geniş bölgelerdir. Biyomlar; çöller, tropikal ormanlar gibi farklı kategorilere ayrılır ve ayrı ayrı biyomlar olarak adlandırılır.

Habitat: Tek türün yaşam alanını ifade eden ekolojinin terimlerinden biridir.

Popülasyon: Belirli bir alanda yaşamını devam ettiren canlılara genel olarak verilen isimdir.

Biyosfer: Canlı küre olarak da nitelendirilen 16 – 20 km kalınlığındaki, yaşamın sürdürülebilmesi için en uygun bölümdür.

Biyokütle: Tüm canlıların genel olarak, gözle görülüp tartılabilen toplu kütle miktarına denilmektedir.

Flora: Belirli bir alan veya bölgede yer alan canlı bitkilerin genel adına denilmektedir.

Ekoton: İki farklı yaşam alanlarının kesişim noktasını ifade eden “ terimlerinden biridir.

Biyolojik Birikim: Doğadaki canlıların, vücudundan atamadıkları toksik maddeler toplamıdır.

Biyoçeşitlilik: Bir ekosistemde yer alan canlı türü çeşitliliğidir.

Evrim: Canlıların zaman içerisinde, gelişim ve değişimlerini inceleyen ekoloji terimidir.

Ekolojinin Önemi

Günden güne artan nükleer atık, çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi sorunlar, ekolojinin önemi arttırmaktadır. Ekolojik dengenin bozulmasına neden olan bu faktörlerin ana nedeni insandır.

Ekolojik dengenin bozulması, birçok canlının zarar görmesine ve bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden ekolojik sistemde yer alan canlıların yaşamsal devamlılığını sürdürmesi için ekoloji bilim dalının yapmış olduğu araştırmalar ve sağladığı katkılar çok önemlidir.

Son yıllarda oldukça önem kazanan ekoloji bilim dalı, zararlı kimyasalların doğaya verdikleri zararı da incelediği için; atıkların, geri dönüşüm yoluyla, yeniden kazandırılması konusuyla da ilgilenmektedir. Canlıların doğadaki yaşamsal faaliyetlerini ayrıntılı olarak inceleyen ekoloji, aynı zamanda ekolojik dengesinin bozulmasına neden olan ve yaşamsal faaliyetlere etki eden konularla doğrudan ilgilenir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu