Bilim

Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri Mühendisliği diğer adıyla sanayi mühendisliği; insan, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemin tasarımı, kurulumu, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgilenen mühendislik dalıdır.

Endüstri Mühendisliği, diğer mühendislik dallarına göre farklı bir yapıdadır, endüstri mühendisliği bir bölüm ile değil, sistemin bütünüyle ilgilenir. Endüstri mühendisliği, temel doğa bilimleriyle ve sosyal bilimlerle de iç içe aynı zamanda insan faktörüne de önem vererek süreci yönetir.

Endüstri mühendisliğinin tarihçesine bakıldığı zaman; 19. Yüzyılın başlarına dayandığı görülmektedir. Kapitalist sistemin öncesi olarak bilinen; Adam Smith, Ulusların Zenginliği adlı eserinde, işbölümünün önemi ve faydalarından bahsederken aslında endüstri mühendisliğinin de temellerini atıyordu. Endüstri mühendisliğindeki asıl ilerlemeler, II. Dünya Savaşı ve sonrasında olmuştur.

Kimi yerlerde; sistem mühendisliği, imalat mühendisliği, imalat sistemleri mühendisliği ya da mühendislik yönetimi adıyla da bilinen endüstri mühendisliğinin, Türkiye’de ilk bölüm olarak kuruluşu 1969 yılına tekabül etmektedir. Endüstri mühendisliğinin ilk temelleri İTÜ’de 1949 yılında Takım Tezgahları Kürsüsünde Fabrika Organizasyonu dersi verilmesi ve Sanayi Mühendisliği ismi ile 8 Mayıs 1968 tarihinde karar alınmasıyla kurulmasına dayanır.

Endüstri Mühendisliği Nedir? Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?

Endüstri mühendisi, sürecin tamamında aktif görev yapması nedeniyle işsizlik oranının düşük olduğu mühendislik dallarından biri olarak bilinir. Endüstri mühendisliği nedir? Detaylıca bahsettik. Endüstri mühendisi ne iş yapar? Maddeler halinde inceleyelim.

 • Üretim ve hizmet sistemlerini; kalite, verimlilik, esneklik, maliyet gibi faktörleri göz önünde bulundurarak uygun şekilde tasarlar.
 • Mevcut sistemdeki hata ve eksikleri tespit ederek iyileştirmeyi amaçlar.
 • Endüstri mühendisi; işletmelerin karlılığını, çalışma ortamı ve yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapar.
 • Yönetim ve üretim birimleri arasında köprü görevi yapar.

Endüstri Mühendisi Nasıl Olunur? Endüstri Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Endüstri Mühendisi olmak için; üniversitelerin 4 yıllık Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Endüstri mühendisi olmak isteyen kişiler; araştırma ve analitik düşünme yeteneklerinin olması, öz disiplinin yüksek olması gerekir. Endüstri mühendisinin görevleri şunlardır:

 • Üretim süreçleri ve standartlarını belirlemek, personel gereksinimleri tespit etmek amacıyla, istatistiksel ve matematiksel hesaplamalar yapar.
 • Üretim sorunlarını çözerek, ürün güvenirliliğini ve kalitesini üst düzeye çıkarıp, maliyeti en aza indirmek endüstri mühendisinin görevleri arasındadır.
 • Üretim yöntemleri, prosedürler ve faaliyetler hakkında bilgi edinmek için üretim programları, mühendislik şartnamelerini gözden geçirmek
 • Üretim ve tasarım standartlarının geliştirilmesi amacıyla yönetim birimiyle iletişim halinde olmak
 • Kusurlu ve hasarlı olan fire parçaların bertarafı için prosedürleri uygulayıp, maliyeti değerlendirmek
 • Üretilen ürününün, kalite ve güvenilirlik hedeflerini belirlemek için istatistiksel verileri ve ürünün özelliklerini analiz etmek
 • Verimli personel ve tesis kullanımı için, üretim yöntemleri ve iş gücü kullanımlarını analiz ederek, maliyet analizi yapmak
 • İkame malzeme, üretim analizleri, depolama, işleme tesisleri ve bakım gereksinimlerine göre teslimat planlamak
 • Üretim faaliyetlerinin düzenli ve hızlandırılmış bir şekilde ilerlemesi için; iş akışı çizelgesindeki üretim sırası ve teslim tarihlerine göre düzenlemeler yapmak

Endüstri Mühendisinde Aranan Özellikler

Üretim faaliyetleri ve üretim şekillerini tasarlayan endüstri mühendisinde aranan özellikler şunlardır:

 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak: Sahip olunan bu özellikle; iş süreçlerin karşılaşılan problemleri hızlı ve pratik bir şekilde çözmek mümkündür.
 • Ekip çalışmasına yatkın olmak: Birçok mühendislik dalında olduğu gibi endüstri mühendisliğinde projeler ekipçe yürütülmektedir. Bu yüzden ekibi en iyi şekilde yönetmek ve ekibe uyum sağlamak endüstri mühendisinde aranan önemli özelliklerden biridir.
 • Güçlü iletişim ve ikna kabiliyetine sahip olmak: İş süreçlerindeki iyileştirme ve geliştirmeleri yönetime sunarken; telaffuz, tonlama, nezaket kurallarına dikkat ederek kurulan güçlü bir iletişime, ikna kabiliyetini de eklemek, endüstri mühendisinde aranan özelliklerden biri olmaya devam etmektedir.
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak: Alınan sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek, yeni sorumluluklardan almaktan korkmamak çok önemlidir.
 • Bilişim alanında kendini iyi geliştirmek: Günümüzde birçok mühendislik alanını etkileyen teknoloji ve bilişim endüstri mühendisliğini de etkilemiştir. Bu yüzden bilişim sektöründe yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak, endüstri mühendisinde aranan özelliklerden bir diğeridir.
 • Liderlik: Sorumluluk duygusuna ek olarak, insanları yönetebilmek, problemlerin üstesinde kolaylıkla gelinmesinde liderlik vasfı kazandırmaktadır. Endüstri mühendisinde aranan özelliklerin birçoğundan bahsettik fakat liderlik vasfı, hem sahadaki iş yönetiminin kolay yönetimi ve yönetime karşı sunulan raporlarda bir adım öne çıkılmasını sağlar.

Endüstri Mühendisinin Çalışma Alanları Nelerdir? Endüstri Mühendisi İş Olanakları Nelerdir?

Ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinin neredeyse tüm iş süreçlerinde görev imkânı bulabilen endüstri mühendisinin iş alanı çok geniştir. Endüstri mühendisleri, çoğunlukla büro ortamları olmak üzere atölye ve fabrika sahaları gibi yağlı, kirli ve gürültülü mekânlarda da çalışabilirler.

Birçok alanda farklı eğitimler alan endüstri mühendislerinin çalışma alanları şunlardır:

 • Üretim sektörü
 • Pazarlama ve satış
 • Araştırma ve geliştirme
 • Bilişim sektörü
 • Proje yöneticiliği ve danışmanlığı
 • Finans sektörü
 • Eğitim ve hizmet sektörü

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu