Bilim

Fotosentez Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Fotosentez, bitkilerin, alglerin ve bazı bakterilerin güneş ışığı enerjisini yararlanıp, karbondioksit ve suyu kullanarak organik bileşikler ürettikleri temel bir biyokimyasal süreçtir. Bu süreç, atmosferdeki karbonun ve oksijenin büyük bir kısmının oluşumundan sorumludur.

Fotosentezin denklemi: 6CO2 + 6H2O +Işık Enerjisi à C6H12O6 + 6O2

Bu denklemde, karbon dioksit (CO₂) ve su (H₂O), güneş ışığı enerjisi yardımıyla glukoz (C₆H₁₂O₆) ve oksijen (O₂) üretmek için reaksiyona girer. Fotosentez, Işıklı reaksiyonlar ve Işıktan bağımsız reaksiyonlar olmak üzere ki ana aşamada gerçekleşir. Işıklı reaksiyonlarda, güneş ışığının enerjisini yakalanır ve kimyasal enerjiye dönüştürülür. Bu aşama, kloroplastlardaki tilakoid zarlarında bulunan klorofil adlı pigmentler tarafından gerçekleştirilir. Su, bu aşamada parçalanarak oksijen açığa çıkar ve elektron taşıma zincirinde enerji oluşturulur. Işıktan bağımsız reaksiyonlar veya Calvin döngüsünde, ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştüğü ışıklı reaksiyonlardan elde edilen enerjinin kullanıldığı bir dizi kimyasal reaksiyon içerir. Bu aşama, kloroplast stromasında gerçekleşir ve glukoz gibi organik moleküllerin sentezini içerir.

Özetle fotosentez, canlı organizmaların enerji ihtiyacını karşılar. Atmosferdeki karbonun bir kısmını bitkiler ve diğer fotosentetik organizmalar aracılığıyla biyosferde dolaşıma sokar. Fotosentez sonucu açığa çıkan oksijen, atmosferdeki oksijenin kaynağını oluşturur.

Fotosentez Nasıl Gerçekleşir?

Fotosentez, yeşil yapraklı bitkilerde, büyüme ve gelişme süreçleri için olmazsa olmaz bir süreçtir. Çünkü bitkiler, hayvanlar gibi enerjiyi dışarıdan alamazlar. Büyüme ve gelişmeleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi kendileri üretirler. Bu enerji üretimi, fotosentez sayesinde mümkün olmaktadır. Fotosentezin gerçekleşme süreçlerin inceleyelim.

 1. Işıklı Reaksiyonlar (Fotofosforilasyon):
 • Işıklı reaksiyonlar, güneş ışığının enerjisini yakalayan klorofil pigmentleri tarafından gerçekleştirilir. Bu reaksiyonlar, kloroplastlardaki tilakoid zarlarında meydana gelir. Işıklı reaksiyonlar iki aşamada gerçekleşir:
  • Foton Absorpsiyonu: Klorofil, güneş ışığının fotonlarını absorbe eder. Bu, klorofilin elektronlarını yükseltir.
  • Elektron Taşıma Zinciri (ETZ): Yükseltilen elektronlar, tilakoid zarındaki bir dizi protein kompleksi aracılığıyla taşınır. Bu sırada, elektronlardan enerji çalınarak bir proton gradyanı oluşturulur.
 1. ATP ve NADPH Üretimi:
 • Elektron taşıma zincirindeki enerji, ATP (adenozin trifosfat) ve NADPH (nikotinamid adenin dinükleotid fosfat) gibi enerji taşıyıcıları tarafından yakalanır ve depolanır.
 1. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar (Calvin Döngüsü):
 • Işıkta bağımsız reaksiyonlar, kloroplastların stromasında gerçekleşir. Bu aşamada, ATP ve NADPH tarafından sağlanan enerji kullanılarak karbon dioksit, glukoz gibi organik moleküllere dönüştürülür. Bu reaksiyonlar, özellikle Rubisco adlı bir enzimin katılımıyla, üç aşamada gerçekleşir: karbon fiksasyonu, redüksiyon ve rejenerasyon.
 1. Oksijen Üretimi:
 • Işıklı reaksiyonlarda, su molekülleri parçalanarak oksijen açığa çıkar. Bu oksijen, bitkiler tarafından atmosfere salınır ve canlı organizmalar için önemli bir oksijen kaynağıdır.
 1. Glukoz ve Diğer Organik Bileşiklerin Üretimi:
 • Calvin döngüsü sonucunda üretilen organik bileşikler, bitkinin enerji ihtiyacını karşılamak ve büyümek için kullanılır.

Fotosentez, canlı organizmalar için enerji ve organik bileşikler sağlayan kritik bir süreçtir. Ayrıca, atmosferdeki karbonun bir kısmını bağlar, oksijen üretir ve biyoküre döngüsüne katkıda bulunur.

Fotosentezle Üretilen Enerjinin Kullanımı

Fotosentezle üretilen enerjinin kullanımı, bitkilerin ve diğer fotosentetik organizmaların temel biyolojik süreçlerini sürdürebilmeleri ve büyüyebilmeleri için önemlidir. Fotosentezle üretilen enerjinin kullanımına göz atalım.

 • Hücresel Solunum: Fotosentez sonucu üretilen organik bileşikler, özellikle glukoz, hücresel solunumda kullanılır. Hücresel solunum, hücrelerdeki organik bileşiklerin oksijen varlığında enerjiye dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreçte, glukoz ve diğer organik moleküller, hücredeki mitokondri içinde oksitlenerek enerji açığa çıkar.
 • Büyüme ve Gelişme: Fotosentezle üretilen organik bileşikler, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için kullanılır. Bu, yeni hücrelerin oluşturulması, dokuların genişlemesi ve bitkinin genel yapısının gelişimi anlamına gelir.
 • Enerji Depolama: Bitkiler, fotosentezle üretilen fazla glukozu nişasta gibi depo polisakkaritlerde depolar. Bu depo organik bileşikler, bitki ihtiyaç duyduğunda hücresel solunum için enerji sağlar.
 • Reprodüksiyon: Fotosentezle üretilen enerji, bitkilerin çiçek açması, tohum oluşturması ve üremesi için kullanılır. Çiçeklenme ve tohum oluşumu süreçleri, enerji yoğun faaliyetlerdir ve fotosentezle sağlanan enerji bu süreçleri destekler.
 • Yapısal Bileşenlerin Sentezi: Fotosentezle üretilen enerji, bitkilerin hücre duvarları, kloroplastlar ve diğer hücresel bileşenlerin sentezi için kullanılır. Bu, bitkinin yapısal bütünlüğünü korumak ve hücrelerin işlevselliğini sürdürmek için önemlidir.
 • Oksijen Üretimi: Fotosentezle üretilen enerji, oksijenin atmosfere salınmasıyla sonuçlanan oksijen üretimine katkıda bulunur. Bu, fotosentezle karbon dioksitin indirgenmesi sırasında suyun parçalanması sonucu gerçekleşir.

Bu süreçler, fotosentezle üretilen enerjinin bitkiler ve diğer fotosentetik organizmalar için temel yaşamsal faaliyetlerde nasıl kullanıldığını göstermektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu