Tarih

Fransız Devrimi (Kanlı İhtilal)

Fransız İhtilali ya da Fransız Devrimi adı verilen olay;  Fransa’da 1789’da başlayıp 1799’da sona eren,  sosyal ve politik gelişmelerin yaşandığı süreçtir.  Dünya tarihine,  damgasını vuran bu olay döneminde olduğu kadar günümüzde de etkisini sürdürmeye devam ettiğini söyleyebiliriz.  Bu ihtilal sonucunda;  siyasal ve toplumsal değerler değişmekle kalmayıp köklü reformların yaşanmasına da sebep olmuştur.

Fransız İhtilali,  Fransa’da ki mutlak monarşi yıkarak yerine Cumhuriyet kurmuş,  Katolik Kilisesini de reforma zorlamıştır.  Fransa’da ki krallık,  dini hiyerarşi ve aristokrasi;  işçi sınıfı tarafından sorgulanmaya başlaması Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesini sağlamıştır.  Fransa,  yaklaşık 10 yıl boyunca siyasi karışıklıklar ve kaos yaşamıştır.  Bunun sonucunda binlerce Fransız hayatını kaybetmiştir.

Yani kısaca belirtmek gerekirse;  Fransız İhtilali ile beraber;  insan hakları,  işçi hakları, demokrasi,  milliyetçilik,  liberalizm,  eşitlik ve adalet gibi kavramlar kazanılmıştır.

Fransız Devriminin Nedenleri

Fransız Devrimine sebep olan nedenler bugün dahi tarihçiler tarafından tartışma konusu haline gelmiştir.  Fakat genel olarak,  Fransa’nın uzun süren savaşları sonucunda kötüye giden ekonomisini düzeltebilmek için birçok vergi getirmesi,  tarımda ki kötü gidiş ve kitapların yaygınlaşmasıyla birlikte kültür seviyesinin yükselmesi zemin oluşturmuştur.  Ayrıca,  Fransa’nın Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na sağlamış olduğu yoğun mali ve askeri destek yüzünden Fransa ekonomisi bozularak halka ağır vergiler ödeme zorunluluğu getirilmiş olmasıdır.

Fransız Devriminin Başlaması

14 Temmuz 1789’da Bastil Hapishanesi’nin isyancılar tarafından basılmasıyla bu devrim başlamış oldu.  Mahkûmlar serbest bırakılarak burada ki silahlar ele geçirilerek ihtilalde kullanıldı.  Takvimler 1791’i gösterdiğinde de ihtilal farklı bir boyut kazanarak bu tarihte kurucu meclis toplanarak “ İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’ni” yayınladı.  Arkasından ulusal egemenliğe dayalı bir anayasa hazırlanıp monarşinin yetkileri sınırlandırıldı.  Bu yayınlanan anayasa,  halk tarafından seçilecek olan parlamentonun yürütme ve yasama gibi yetkilerini de kralla paylaşmasını öngörüyordu.

Fransız Devriminin Sonuçları

Günümüzde de,   Fransız Devriminde oluşan kurumlar ve değerler Fransa Devleti üzerinde etkisini halen göstermektedir.   Fransız Devrimi sonucunda,  feodal düzene son verildi,  birey özgürlüğü kavramı ortaya çıktı,  gayrimenkul ve mülk konularında büyük gelişmelere yol açıldı,  soylu sınıfı ortadan kaldırıldı ve herkes için eşitlik ilkesi uygulanmaya başlandı.  Birçok açıdan Fransız Devrimi diğer devrimlerden ayrılır.  Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sadece bir ulusu değil neredeyse tüm insanlığı etkisi altına almayı başarmış bir hareket olarak karşımıza çıkar.  Küresel anlamda bakıldığında;  Fransa İhtilali,  demokrasilerin ve cumhuriyetlerin yükselişini hızlandırmıştır.  Bütün modern politik fikirlerin odak noktası ve liberalizmin,  ulusalcılığın,  radikalizmin ve laikliğin çıkış noktasını oluşturmayı başarmıştır.  Fransız İhtilali ayrıca topyekun savaş kavramının ortaya çıkmasında başlıca neden olarak kabul edilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu