Biyografi

İbni Haldun Kimdir?

Modern sosyoloji, tarihçilik ve ekonominin kurucu babalarından biri olarak görülen İbni Haldun,  14. yüzyıldan kalma bir Arap Müslüman tarihçisi idi. 19. yüzyıldan itibaren ise Avrupalı tarihçiler tarafından keşfedildi. Müslüman dünyadan çıkan en büyük filozoflardan biri olarak kabul edilir.

İbni Haldun 27 Mayıs 1332 Tunus’ta Arap kökenli Zengin, üst düzey bir Endülüs ailesinde dünyaya geldi.

Ailesinin ekonomik durumunun iyi olmasından dolayı şehrin en iyi öğretmenlerinden ders aldı. Aldığı iyi eğitim onu  zeki, meraklı ve parlak, politik ve toplumsal konulara derin ilgi duyan bir entelektüel haline getirmeye yardımcı oldu.

Genç bir adam olarak siyasi bir kariyere başladıktan sonra hapis cezasına neden olan bir isyana katıldı. Daha sonra serbest bırakıldı.

Siyasi iklim gergindi ve İbni Haldun tekrar kaderini sınadı ve el- Manṣūr’la wazra karşı komplo kurdu . Bu sadakat de kısa sürdü. El-Manr’ı deviren Sultan Abū Sālim ile birlikte çalıştı. İbni Haldun sekreterlik görevini üstlendi. Bu konuda İbni Haldun, pozisyonunda mükemmellikte bulundu ve birçok şiir besteledi. İki yıl daha görevde kaldı ve daha sonra Baş Adalet’e atandı. Bu pozisyonda büyük yetenek gösterdi, ancak yüksek memurlarla olan sürekli rekabetin bir sonucu olarak, padişahın iyiliğini yitirdi.

İbn Haldun Cezayirin kasabası olan Bougie (Bejaja)’ye  otuz iki yaşında geldi. Kendisini hapishaneden tanıyan Bougahlı Sultan sultan Abtan Abdallüh, kendisini konuk olarak geldiği cezayire kabul etti ve başkan yaptı.

Abū Abdallāh 1366’da öldü ve İbn Haldun, Tlemçen Sultanı Abūl-Abbas’la birlikte ittifak yaptı. Ancak, padişah birkaç yıl sonra tahtı ele geçiren ve Khaldün’ü bir hapishaneye atan Ebu Faris Abdul Aziz tarafından yenildi.

Ceza evinden tahliye edildikten sonra, manastır bir tesise girdi ve skolastik arayışlara katıldı. Daha sonraki yıllarda yazmaya daha çok odaklandı ve siyasi faaliyetlere pek katılmadı.

Sosyal araştırmayı ve bilimsel yaklaşımı Sınıflandıran biri olarak, sosyal konular ve farkı konularla ilgilenerek içinde sosyal araştırma, ve bilimsel yöntem ve çekim arasında birkaç yasa ve bilimsel araştırmanın kökenleri ile temelleri, sosyolojisi ve felsefesi arasındaki bağı güçlendirmesine yardımcı oldu. İbni Haldun’un müfredatının ve sosyal bilgilerdeki tarzının üç avantajı vardır. Kapsayıcılık, İbn Haldun’un sosyal olguya bütünsel yaklaşımı, toplantının önemine değinerek, özelliklerini netleştirerek ve çevresel, coğrafi ya da tarihsel olsun, tüm yönlerini içine alarak nesnellik: İbn Haldun’un insanlık durumu ve insan yapısı tanımlarında ortaya çıkmış ve birkaç gerçeklik örneği kullanarak açıklanmış, aynı zamanda psikolojik ilkeler üzerine gerçekçilik üzerine dayanmış, insan düşüncesi hakkında konuştuğunu ve gerçek olayların düşünceye dayanarak gerçekleştiğini ve aynı zamanda ampirik akıl yürütme ve meydana gelme şeklini ifade ettiğini göstermiştir.

1382’de Mısır’a giderek Kahire’de bulunan medreselerde müderrislik yapmaya başladı. O dönemde Hicaz, Kudüs ve Suriye’ye de seyahatler düzenledi. İbni Haldun 1406’da Kahire’de öldü.

İbni haldun Eserleri

  • İbn-i Haldun’un en iyi bilinen eseri, evrensel tarihin erken bir görüntüsünü kaydeden ‘İbni Haldun Mukaddimi’ olarak da bilinen ‘ Mukaddime’ dir. Eser, bazı modern düşünürler tarafından tarih felsefesi veya sosyoloji, demografi, tarihçilik, kültürel tarih, sosyal darwinizm, Marksizm ve iktisat bilimleriyle ilgili ilk çalışma olarak kabul edilir.
  • Marakeş sultanına yazılan bir risale
  • Şiire dair bir risale
  • Kaside-i Bürde şerhi
  • İbn Rüşd felsefesi hakkında bir risale
  • Kitab el-Mantık
  • Kitab el-Hisab

İbn Haldun’un fikirleri yaşadığı dönemde  pek ilgi çekmesede XVIII. asırdan itibaren eseri Mukaddime, Doğu ve Batı’lı araştırmacılarının ilgi odağı oldu.

Ünlü İslam filozofu olan İbni Haldun’un devlet, siyaset ve toplumların yapılarına ilişkin görüşleri, gerileme devrinde Osmanlı aydınlarının üzerinde oldukça etkili oldu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu