Bilim

İnorganik Madde Nedir? Özellikleri Nelerdir?

İnorganik maddeler, canlıların üretemediği fakat dışarıdan alabilmeleri için canlıların yaşadığı çevrede bulunan, organik olmayan maddeler olarak tanımlanabilir. Kısaca, yapısında canlı madde bulundurmayan maddelerdir. Su,mineraller, tuz ve karbondioksit inorganik maddeler için örnek olarak gösterilebilir. Organik maddeler ise yapısında canlı kökenli madde bulunan maddelere denir. Et, yumurta, petrol ve glikoz organik maddelere örnek verilebilir.

Yeşil bitkiler fotosentez yaptıkları sırada topraktan aldıkları su ve havadan aldıkları karbondioksiti güneş ışığı yardımı ile glikoza çevirirler. Su ve karbondioksit inorganik maddelerken glikoz, organik bir maddedir. Buradan anlaşılacağı üzere inorganik maddeler organik maddeye çevrilebiliyor. Ancak organik maddeler inorganik maddeye çevrilemiyor.

İnorganik ve Organik Madde Kimyasal Tanımı Nedir?

İnorganik maddelerin kimyasal olarak tanımı yapılacak olursa, genellikle iyonik bağlı olan, tepkimeleri hızlı yürüyen ve suda çözünen maddeler, inorganik maddelerdir. İnorganik maddeler, organiklere nazaran, canlı olmayan kaynaklarda bulunurlar. Organik maddeler, kovalent bağ ile birbirine bağlı olan, tepkimeleri yavaş ilerleyen ve genellikle suda çözünmeyen maddeler organik bileşenlerdir. Organik maddeler, canlı yapısında bulunurlar. 1828 yılına kadar laboratuvar ortamında yapılan uzun deneylere rağmen organik maddeler sentezlenememiş olsa da, sonrasında yapılan deneyler sonucu birçok organik maddenin sentezlenmesi yapılabilmiştir. Hatta günümüzde bilinen bileşiklerin %98’ini organik maddeler oluşturuyor.

İnorganik Madde Özellikleri Nelerdir?

Birbirine çoğunlukla iyonik bağ ile bağlı olan inorganik maddelerin genel özellikleri bulunuyor. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Birbirine iyonik bağ ile bağlı olan maddeler, inorganik maddelerdir.

 • Doğada bulunan mineral ve karbondioksit, inorganik maddenin ana kaynağıdır.
 • İnorganik maddelerin tepkimeleri hızlı bir şekilde yürür.
 • İnorganik maddeler suda çözünebilen maddelerden oluşur.
 • Canlı olmayan kaynaklarda bulunurlar.
 • Hızlı olarak ilerleyen inorganik madde tepkimeleri sonucu, genellikle tek bir ürün ortaya çıkar.
 • Reaksiyonları genellikle tek basamakta gerçekleştiğinden dolayı inorganik maddeler, tepkimeleri sırasında katalizöre ihtiyaç duymazlar.
 • İnorganik maddeler, çoğunlukla yanmayan maddelerden oluşuyor.
 • Suda iyi çözünen maddeler olan inorganik maddelerin sulu çözeltileri elektrik akımını oldukça iyi iletir.
 • Bu maddelerin kokusu bulunmaz.
 • İnorganik bileşikler, hücre zarından geçmek için sindirime uğramaları gerekmez.
 • Karbon (C) atomuna sahip olmayan tüm bileşikler, inorganik madde olarak sayılırlar. Buna rağmen bazı maddelerin yapısında Karbon atomu bulunsa da, inorganik madde olabilirler.

Canlılarda Bulunan İnorganik Bileşikler Nelerdir?

İnorganik maddeler ya da maddeler, çoğunlukla yapısında Karbon atomu bulunmayan maddelerdir. Canlılardan elde edilmeyip canlıların yaşadığı çevrede bulunurlar. İnorganik maddeler canlıların vücudunda sentezlenmeyen, dışarıdan alınan besinlerde bulunan maddelerdir. Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilme özelliğine sahip olan inorganik maddeler, hücrelerin enerji elde etmesi için kullanılamıyor. Canlılarda birçok inorganik bileşikler bulunur. Bu inorganik bileşenlere en başta tuz, su, asitler, bazlar ve mineraller örnek verilebilir. Canlılarda bulunan inorganik bileşikler şu şekilde açıklanabilir:

Su: Yaşayan tüm canlıların hücrelerinin büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Dolayısı ile vücutlarının da çoğu sudan oluşuyor. Su, 2 adet Hidrojen (H), 1 adet Oksijen (O) atomlarından oluşuyor. Suyun öz ısısı birçok bileşikten daha yüksektir. Öz ısısının yüksek olması demek, ısınan suyun soğumasının ve soğuyan suyun ısınmasının daha zor hal gelmesi anlamına geliyor.

Asitler: Turnusol kâğıdını maviden kırmızıya çeviren asitler, suda çözündüğünde Hidrojen iyonu açığa çıkarırlar. Asitlerin tatları ekşidir.

Bazlar: Turnusol kâğıdının rengini kırmızıdan maviye çeviren bazlar, suda çözündüğü zaman Hidroksil iyonu açığa çıkar. Bazların tatları acıdır.

Tuzlar: Tuzlar, asit ve bazların birleşimi ile oluşur. Sodyum, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi çeşitli mineral tuzları içeren vitamin ve mineraller bulunur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu