Bilim

Jeoloji Mühendisliği Nedir? Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?

Jeoloji Mühendisliği, yeryüzündeki yapı, maden kaynakları, doğal afetler ve çevre sorunları gibi jeolojik konularla ilgilenen mühendislik dalıdır. Jeolojik unsurların keşfedilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi, jeoloji mühendislerinin görevleri arasındadır.

Jeoloji mühendisliği nedir? Kısaca tanımladık. Jeoloji mühendisi ne iş yapar? Öğrenelim. Jeoloji mühendisi, yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi için sondaj ve maden arama çalışmaları yapar. Yeraltı su kaynaklarının yönetimi, arazi kullanımı planlaması ve doğal afetlerin etkilerinin azaltılması gibi konularda da çalışırlar. Jeolojik verileri toplar, analiz eder ve yorumlarlar. Bu verileri kullanarak, mühendislik projelerinin tasarım ve uygulamasında karar vericilere danışmanlık yaparlar. Jeoloji mühendisliği ne işe yapar? Sorusunun cevabı yine bu bölümden mezun olmuş olan mühendislerin yaptığı iş ile verilebilir. Jeoloji mühendisi, çeşitli mühendislik projelerinde çalışırlar. Yapıların temellerinin tasarımı, karayollarının inşası, barajların inşası, maden ocaklarının planlanması ve çevre koruma projeleri gibi projelerde görev alırlar. Jeolojik verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında modern teknolojiler kullanırlar.

Jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, petrol mühendisliği, çevre mühendisliği ve inşaat mühendisliği gibi mühendisliklerle birlikte çalışır. Jeoloji mühendisleri, tüm bu alanlarda jeolojik verilerin toplanmasında, analizinde ve yorumlanmasında görev alırlar.

Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?

Jeoloji mühendisliği nedir? İnceleyerek, son zamanlarda oldukça popüler olan bu mühendislik dalı hakkında bilgi sahibi olduk. Bu bölümü tercih edip, jeoloji mühendisi olmak isteyenler, jeoloji mühendisi ne yapar? Sorusuna daha detaylı yanıtlar aramaktadır.  Jeoloji mühendisi ne iş yapar? Sorusunun cevabını maddeler halinde daha detaylı olarak ele alalım.

 1. Doğal kaynakların araştırılması: Jeoloji mühendisleri, yer altı kaynaklarını araştırarak, yer altında ne tür minerallerin ve hammaddelerin var olduğunu belirler. Bu çalışmalar genellikle madencilik ve petrol arama şirketleri için yapılır.
 2. Su kaynaklarının kullanımı: Jeoloji mühendisleri, yer altı su kaynaklarını araştırarak, yeraltı suyunun hareketi ve su kalitesi gibi faktörleri analiz ederler. Bu bilgiler, su kaynaklarının kullanımı, korunması ve sürdürülebilirliği için kullanılır.
 3. İnşaat projeleri: Jeoloji mühendisleri, inşaat projelerinde yerin özelliklerini analiz ederler ve toprak özellikleri, zemin yükü, deprem tehlikesi ve diğer faktörler hakkında bilgi sağlarlar. Bu bilgiler, inşaat mühendisleri ve mimarlar tarafından yapı tasarımında kullanılır.
 4. Çevresel risklerin değerlendirilmesi: Jeoloji mühendisleri, doğal afetlerin, toprak erozyonunun, kirliliğin ve diğer çevresel risklerin nedenlerini ve sonuçlarını incelerler. Bu bilgiler, çevresel risklerin azaltılması ve önlenmesi için kullanılır.
 5. Jeotermal enerji: Jeoloji mühendisleri, yer altı ısısını kullanarak elektrik üreten jeotermal enerji santrallerinin kurulumu ve işletmesinde görev alabilirler.

Bu görevlerin yanı sıra, jeoloji mühendisleri, araştırma yapabilir, analizler yapabilir, laboratuvar testleri yapabilir ve verileri yorumlayabilirler. Ayrıca, diğer mühendislerle birlikte çalışarak, farklı projelerdeki jeolojik özellikleri de değerlendirebilirler.

Jeoloji Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Jeoloji mühendisi, doğal kaynakları ve yeryüzündeki değişimleri inceleyerek, insanların bu kaynakları daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmalarını sağlarlar. Jeoloji mühendisinin görevleri şunlardır:

 1. Doğal kaynak araştırması yapmak: Petrol, gaz, maden, su gibi doğal kaynakların araştırılması ve çıkarılması için saha çalışmaları yaparlar. Jeolojik haritalar hazırlar, sondajlar yapar ve analizler gerçekleştirerek kaynakların tespit edilmesine yardımcı olurlar.
 2. Jeoteknik incelemeler yapmak: İnşaat projeleri öncesinde yapılan jeoteknik incelemelerle zemin özelliklerini ve potansiyel riskleri belirlerler. Bu incelemeler, inşaat mühendislerinin projelerinde güvenliği ve dayanıklılığı sağlamalarına yardımcı olur.
 3. Çevre incelemeleri yapmak: Maden ocakları, petrol kuyuları, atık depolama alanları ve diğer endüstriyel tesislerin çevreye olan etkisini inceleyerek çevre dostu yöntemler geliştirirler. Ayrıca doğal afetlerin (deprem, heyelan, sel vb.) çevreye olan etkisini azaltmak için çalışmalar yaparlar.
 4. Jeokimya analizleri yapmak: Minerallerin kimyasal bileşimini inceleyerek maden arama, çıkarma ve işleme işlemlerinde kullanılan yöntemleri geliştirirler. Ayrıca su, hava ve toprak örneklerini analiz ederek çevre kirliliğini tespit ederler.
 5. Araştırma ve geliştirme yapmak: Yeni teknolojiler ve yöntemler geliştirerek doğal kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlarlar. Bu çalışmalar, enerji üretimi, çevre koruma, madencilik ve diğer endüstriyel sektörlerde önemli yeniliklere yol açabilir.
 6. Proje yönetimi yapmak: Büyük ölçekli projelerde proje yöneticisi olarak görev alabilirler. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için çalışma ekibini yönetir, bütçeyi ve zaman çizelgesini takip eder ve müşterilerle iletişim kurarlar.
 7. Eğitim vermek: Üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca endüstriyel alanlardaki firmalarda eğitim verebilirler.

Jeoloji Mühendisi Nasıl Olunur?

Jeoloji mühendisi olmak için, ilgili okulların Jeoloji mühendisliği bölümünden mezun olunması gerekir. Bu bölümde alınan eğitimler sayesinde, doğal kaynakların keşfi, değerlendirilmesi ve korunması gibi konularda uzmanlaşırlar. Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra, adayların staj yapmaları gerekir. Stajlar, öğrencilere jeolojik çalışmaların uygulamalı yönlerini öğrenme fırsatı sunar.

Lisans eğitimlerinin ardından, jeoloji mühendisleri yüksek lisans veya doktora yaparak daha spesifik alanlarda uzmanlaşabilirler. Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olunduktan sonra, KPSS sınavına girilerek, sınavda başarılı olunması durumunda, bölüm dâhilinde tercihler yapılarak, devlet kurumlarında iş bulunabilir.

Petrol şirketleri, maden şirketleri, inşaat firmaları, danışmanlık şirketleri gibi birçok farklı sektörde çalışabilir. Görevleri arasında arazi çalışmaları yapmak, sondaj faaliyetlerini yönetmek, rapor hazırlamak gibi işler bulunur.

Jeoloji Mühendisinden Beklenen Nitelikler Nelerdir?

Jeoloji mühendisliği, disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Bu nedenle jeoloji mühendislerinden beklenen nitelikler, hem mühendislik hem de jeoloji alanlarında bilgi ve becerileri içermektedir. Aşağıdaki nitelikler, jeoloji mühendisliği için önemli kabul edilen bazı özelliklerdir:

 1. Mühendislik becerileri: Mühendislik ilkelerini, tasarımı, planlamayı, inşaat yönetimini ve proje yönetimini bilmelidirler. Yapı malzemeleri, inşaat yöntemleri, hesaplama yöntemleri ve bilgisayar yazılımlarını da kullanabilmelidirler.
 2. Jeoloji bilgisi: Yeryüzündeki jeolojik süreçleri anlamalı ve yeryüzü hareketlerinin etkisini, volkanik patlamaları, depremleri ve diğer jeolojik olayları bilmelidirler. Mineraloji, petroloji, stratigrafi, paleontoloji, hidroloji ve jeofizik gibi temel jeoloji konularına hakim olmaları da gerekmektedir.
 3. Alan çalışmaları: Jeolojik özellikleri belirlemek için saha çalışmaları yapabilmelidir. Bu çalışmalar, jeolojik haritalar, yer altı suyu kaynakları, jeolojik formasyonlar ve potansiyel doğal kaynaklar gibi konularda bilgi sağlayabilir.
 4. İletişim becerileri: Teknik bilgiyi ve tasarımları hem yazılı hem de sözlü olarak anlatabilmelidirler. Ekip çalışmasına uyum sağlamalı ve müşteriler, yöneticiler, diğer mühendisler ve çalışanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidirler.
 5. Sorun çözme becerileri: Özellikle arazi ve yapı mühendisliği alanlarında ortaya çıkabilecek zorlukları tanımlayıp çözmelidirler. Yapısal bozulmalar, erozyon, deprem ve volkanik riskleri gibi problemlere pratik çözümler üretmelidirler.
 6. Yaratıcılık: Tasarım, inşaat ve proje yönetimi konularında yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmelidirler.
 7. Etik: Profesyonel davranış kurallarına uymalıdır. Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden çalışmalarını yapmak, işlerini dürüstlük ve etik değerlere uygun olarak yapmaları gerekir.

Jeoloji Mühendisi Nerelerde Çalışabilir?

Jeoloji mühendisliği nedir? Jeoloji mühendisi ne iş yapar? Gibi konularda detaylı bilgi sahibi olarak hem bu mühendislik bölümünü hem de bu mühendislik bölümünden mezun olan mühendislerin neler yapacağıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olduk. Bu bölümden mezun olan mühendislerin nerelerde çalışabileceği konusuna da değinelim.

Jeoloji mühendisleri genellikle özel sektörde madencilik, petrol, doğalgaz, inşaat, baraj, tünel ve köprü gibi alanlarda çalışırlar. Bunun yanı sıra, devlet kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve danışmanlık firmaları gibi sektörlerde de istihdam edilebilirler.

Özel sektörde, madencilik şirketleri, petrol ve doğalgaz şirketleri, inşaat firmaları, jeotermal enerji şirketleri, baraj ve hidroelektrik santralleri, tünel ve köprü projeleri gibi büyük projelerde jeoloji mühendisleri çalışabilirler.

Devlet kurumlarında ise, çevre ve şehircilik bakanlıkları, enerji bakanlıkları, tarım bakanlıkları, üniversiteler, araştırma merkezleri, ölçme ve değerlendirme kurumları gibi yerlerde görev alabilirler.

Ayrıca, danışmanlık firmaları da jeoloji mühendislerine ihtiyaç duyarlar. Jeolojik risk analizleri, inşaat öncesi arazi incelemeleri, çevre etki değerlendirmesi, mineral arama ve çıkarımı, su kaynaklarının yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulabilir.

Jeoloji Mühendisinin Türkiye’de çalışabileceği kurumlardan bazıları şunlardır:

 1. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
 2. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
 3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
 4. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
 5. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
 6. İnşaat firmaları (köprü, tünel, baraj, bina vb.)
 7. Danışmanlık firmaları (jeoteknik, jeofizik, çevre vb.)
 8. Üniversiteler (öğretim görevlisi olarak veya araştırma görevlisi olarak çalışabilirler)

Bu kurumlar ve firmalar dışında, jeoloji mühendisleri serbest çalışarak da faaliyet gösterebilirler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu