Tarih

Kültür Nedir?

Kültür nedir? sorusuna anlaşılır bir şekilde cevap verecek olursak; bir toplumun tarihinden bugüne kadar ortaya koyduğu manevi maddi değerler bütünü olup, bu değerlerin ortaya çıkarılmasında ve sonraki kuşaklara aktarılmasında ortaya konulan araçların tamamıdır, diyerek kültür nedir? sorusuna cevap verebiliriz.

Kültür milletlerin en önemli milli değeri olup, milleti tarih boyunca millet yapan başlıca unsurlardan birisidir. Oldukça geniş kapsamlı bir tanımlamayla birlikte içerisine bir milletin dilini, geçmişten günümüze dini inançlarını, gelenek ve göreneklerini, yemeklerini, mimari yapılarını, edebiyat ve giyimlerini de kültür kavramı içerisine alabilir. Hatta bir milletin ayıpları yani milletçe ayıp saydıkları şeyler dahi, o milletin kültür değerleri arasında yer almaktadır.

Konu kültür olunca kültür kelimesinin dilimize Fransızca culture kelimesinden geçtiğini “maalesef ki” diyerek, üzülerek söylemeyi daha uygun görüyoruz.

Yukarıda kültürü oluşturan etkenleri çeşitlendirsek de, kültürün tam olarak oluşmasında farklı tanımlamalarında yer aldığını söylemek mümkündür. Milletlerin kendine has düğünleri, bayramları, oyun ve müzik aletleri gibi, kısacası milletin kendine has diyebileceğimiz her şey, o milletin kültürünü oluşturmaktadır.

Kültürü Meydana Getiren Temel Yapı Taşları

Dil: Bir milletin dili, o milletin kültürünün kilometre taşları arasında yer almaktadır. Kendi dili olmayan bir toplumun millet olamayacağı gibi, özgür olması da pek mümkün değildir. Aynı zamanda kültür unsurlarının dil ile yansıtıldığını da düşünecek olursak, dilin bir milletin kültür kavramındaki önemini daha iyi bir şekilde anlayabiliriz.

Din: Bir milletin geçmişten günümüze kadar kabul ettiği dini inanış biçimleri, o milletin kültürünün önemli parçalarından birisidir.

Gelenek ve Görenekler: Toplumdaki yazılı olmayan kanunların tümüne, gelenekler ve görenekler diyebiliriz. Toplumda her zaman kabul görmüş ve toplumun yaşamını şekillendirmede önemli bir yere sahip olan gelenek ve görenekler, milletlerin kültüründe yine en temel unsurların başında gelmektedir.

Sanat: Milletlerin duygu ve düşüncelerin, çeşitli alanlara zevkleriyle birlikte yansıması şeklinde ortaya çıkan sanat, kültürün önemli bir parçasıdır.

Dünya Görüşleri: Milletlerin dünyaya bakış açıları, kolaylıkla değişmeyen kendine has yaklaşımları da, kültürü oluşturan etkenlerden birisidir.

Tarihi: Milletlerin tarihi, modern kültürü var eden en temel kaynaktır.

Yemekleri: Her milletin kendine has yemekleri bulunmakta olup, kültürün mihenk taşları arasında önemli bir yer tutmaktadır.

Ahlak Kuralları: Toplumlara has ahlak kuralları bulunmaktadır.

Kültürün En Önemli Özellikleri

Millilik: Kültürün en önemli özelliği, yukarıdaki açıklamalardan da anlayacağınız gibi milli alışkanlıklar bütününden oluşturmasıdır. Yani millilik, her milletin kendi kültürünün en önemli unsurudur. Başka milletlerden edinilmiş alışkanlıklar, o milletin kültürünü tam olarak yansıtan bir durum değildir.

Tarihi: Tarih içerisinde kazanılmış, ortaya çıkmış alışkanlıklarda, o milletin kültürü arasındadır.

Özgünlüğü: Kültürün en önemli özelliği, milletin kendine has özelliklerinde oluşmasıdır. Yani tamamen özgün olmasıdır.

Ahengi: Milletin fertlerine olan uyumuyla ortaya çıkmıştır.

Canlılığıdır: Her zaman canlıdır. Yüzyıllar geçse de, onu yaşatan birileri mutlaka vardır.

Özünü Korumaktadır: Özü itibariyle, değişim göstermez.

Milletin Ortak Değeridir: Kültürün en önemli özelliklerinden birisi de, milletin ortak değeri ortak malı olmasıdır. Geçmişten bugüne kadar, milletin kendisinin yaşam biçimi, dili, dini ve inanışlarıyla herkesin malıdır.

Kültürün Etimolojisi

Kültür kelime olarak Latinceden gelmekte olup, cultura kelimesinin karşılığıdır. Cultura ise anlam olarak süslemek, inşa etmek, işlemek gibi anlamlar taşımaktadır. Türkçe batı dillerinin etkisine maruz kalmadan önce, Arapça hars sözcüğü olarak kullanılmaktaydı. Arapça hars sözcüğünün de tarla sürmek anlamı taşıması, kültür sözcüğünün bir nevi tarımdan geldiğinin ifade edilmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle Türk Dil Kurumu bu sözcüklerin anlamına istinaden kültür kelimesine Türkçe bir tanımlama yaparak, “ekin” sözcüğünü kültür anlamında kullanarak alternatif bir kelime önermektedir.

Nesilden nesile aktarılan ve evrensel özelliklere sahip olan kültür, milletlerin kendi yaşam tarzlarını ve iradesini yansıtması nedeniyle eleştiriye kapalıdır. Bu nedenle her milletin kültürünü diğer milletlerin benimsenmesi beklenemez olsa da, başka milletlerin kendi iradesiyle ortaya koymuş oldukları yaşam biçiminin en üst başlığı kabul edebileceğimiz kültürü eleştirmekte doğru bir davranış biçimi değildir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu