Tarih

Metafizik Nedir? Metafizik Varlıklar Nedir?

Metafizik, fizik biliyle açıklanamayan, fizik biliminin ötesinde kalanlar anlamına gelmektedir. Metafiziğin birçok anlamda tanımı olsa Antik Yunan Felsefeci Aristoteles, metafiziği, algılanabilir Dünya ile düşünülen zihinsel bir Dünya’nın ayırt edilmesi olarak tanımlamıştır.

Metafizik nedir? Sorusu daha teknik detay anlamında tanımlanabilirken, metafizik ne demek? Diye sorulduğunda biraz daha basit bir tanım akıllara geliyor. Bu sorunun cevabı, sözlükte doğaötesi terimiyle eşleşir, bu terim ise “duyularla kavranamayan varlıkları konu edinen felsefe.” Anlamına gelir. Metafiziğin içerisinde; din felsefesi, akıl felsefi, algı felsefesi, dil felsefesi, bilim felsefi gibi birçok konu vardır. Bu felsefeler anlaşılırlık ve yapı itibariyle alt başlıklarıyla incelenmeye başlanmıştır. Metafiziğin içerisine yıllarca yanlış konularında dâhil metafiziğin tam olarak anlaşılamamışından kaynaklandı. Bu yüzden metafiziğe ait tüm kavram ve tanımları doğru anlamak gerekiyor. Bu kavramlardan biri de düşünce tarzıdır. Metafizik düşünce nedir? Diyalektik düşünmenin tam tersidir. Doğasal, bilinçsel, toplumsal nesne ve olguları; bağımsız ve değişmez olarak değerlendiren düşünce tarzıdır.

Konuya daha hâkim olmak için Metafizik varlıklar ne demek?  Bu terimi de öğrenelim. Bu kavram, varlığın ilk ilkelerini, nedenlerini yani kısaca temellerini konu alan en genel disiplinidir. Metafiziğin konusu olmayan şeyler, yıllar boyunca metafiziğin içine dâhil edilmiştir. Metafiziğin konusu olmayan şeylerin metafiziğe yanlış dâhil edilmelerinin nedeni varlıksal olmalarıdır. Çünkü metafiziğin ortak niteliği, bu kavrama ait tüm sorunların ontolojik(varlıksal) olmasıdır.

Dinde Metafizik Nedir?

Bu düşünce, her şeyin içerisinde bulunmadığı gibi birçok alan içerisinde olan bir düşünce tarzıdır. Dinde metafizik nedir? Sorusu da metafiziğin dinde olmayacağı düşüncesinden dolayı sorulmaktadır. Hâlbuki felsefede metafizik nedir? Sorusu ne kadar olası bir bu soru da o kadar normal ve olası bir sorudur.

Bu konu, ilk İslâm filozofu Kindî ile mümkün olmuştur. Etkilendiği kişiler arasında Hz.Muhammed ve Aristoteles bulunan Kindî, Müslümanları, müstakil ve sistematik bir felsefe disiplini olarak metafizik ve onun terminolojisiyle tanıştırmıştır.

Kindî, yazmış olduğu Fi’l-Felsefeti’l-ûlâ adlı kitabında, metafiziğin temel konusunun; Tanrının varlığı konusunu, ilk gerçek ve ilk sebep ile paralellik olduğunu görerek ele almıştır. Kindî’nin kitabında; filozof teolojik metafiziğe ait düşüncesini, “ İlk Sebep ”  ve “ Gerçek Sebep ” kavramları üzerine başarılı bir şekilde inşa ettiğini görebiliriz.

Metafizik Uzmanı Nedir?

Bu düşünce tarzını benimsemiş, bilinmeyenleri araştıran ve yorumlayan kişilere metafizik uzmanı denir. Bu kavram, fizik ötesi bir kavram olduğu için, konu hakkında bilgi sahibi olmadan karşınıza, ben bu konuda uzman olduğunu söyleyen herkesin bilgisine güvenmek doğru olmayacaktır. İlgi uyandıran bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, konuya ait kavramları detaylı olarak inceledikten sonra tarihte bu konuyla ilgili araştırma yapmış ünlü kişilerin çalışmalarını incelemenizde fayda vardır. Tarihte bu alanda ün yapmış kişiler şunlardır:

 • Alasdair MacIntyre
 • Alexandre Koyré
 • Bernard Williams
 • Ananda Coomaraswamy
 • William Lane Craig
 • John Dewey
 • Donald Davidson (filozof)
 • Elealı Zenon
 • Frank Ramsey
 • George Edward Moore
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 • Jeremy Bentham
 • John Leslie Mackie
 • Immanuel Kant
 • Mary Kate McGowan
 • Robert Merrihew Adams
 • Sally Haslanger
 • Arthur Schopenhauer
 • Peter Singer
 • Baruch Spinoza
 • Thomas Aquinas
 • Paul Tillich
 • Alan Watts

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu