Tarih

Mohaç Savaşı Nedir? Mohaç Meydan Muharebesi Tarihi, Önemi, Nedeni ve Sonuçları

Mohaç Muharebesi veya Mohaç Savaşı, 29 Ağustos 1526 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında Mohaç Ovasında yapılmış olan bir savaştır. Tarihin en kısa süren savaşlarından biri olan bu savaş, dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman komutasında 2 saat süren bir muharebe olarak, Osmanlı Devletinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Mohaç Savaşının kısa sürede kazanılmasının sebebi; Osmanlı ordusunun hafif süvari birlikleri kullanması ve o zamana kadar Avrupalıların henüz görmedikleri 300 seyyar top ve etkin tüfek kullanımıdır. Osmanlı ordusunun seyyar top kullanımı karşısında çaresiz kalan Macar ordusunun ağır süvarileri, kısa sürece savaşı kaybetti. Ağır bir Macar yenilgisiyle sonuçlanan Mohaç Muhaberesinin nedenleri ve sonuçlarını inceleyelim.

Mohaç Savaşının Nedenleri

Mohaç Savaşının nedenleri; Macaristan’ın, Avusturya Hanedanı olan Habsburglar yakınlaşmasını, Osmanlı Devletinin tehdit olarak görmesidir. Osmanlı Devleti, bu konuyu birçok kez Macaristan Krallığına ileterek, anlaşma yoluna gittiyse de, bu girişimler sonuçsuz kalmıştır, bunun üzerine Osmanlı Devleti askeri güç kullanmaya karar vermiştir.

Osmanlı Devleti ile Macarların karşılaşması, 1353 yılında, Osmanlı’nın Rumeli’ye geçmesiyle başlamıştır. Bu yıldan itibaren; kendisini, Katolik Dünyasının öncüsü olarak tanımlayan Macarlar, Osmanlı Devletinin birçok kez karşısına çıkmıştır fakat yapılan tüm savaşlar Osmanlı Devletinin lehine sonuçlanmıştır. Tüm bu savaşların üzerine, Osmanlı Devleti’nin iki defa kuşattığı ( 1440 ve 1456 ) halde alamadığı, Belgrad’ı 1521 yılında alması, Macar Krallığına ağır bir darbe vurdu. Belgrad’ın Osmanlı Devleti tarafından alınması iki devlet arasındaki savaşların şiddetlenerek devam etmesine neden oldu.

Kanuni’nin, Macar seferine karar vermesine; Kutsal Roma Germen İmparatoru, V. Karl ile Fransa Kralı I. François ( Fransuva ) arasındaki rekabet neden olmuştur. Pavia’da gerçekleşen savaşta; I. François, V.Karl’a esir düşmesi üzerine, I. François’ın annesi Louise de Savoie; İstanbul’a elçi gönderip, Kanuni’den oğlunu kurtarmasını istemiştir. V.Karl’ın gücünü kırmak isteyen Kanuni Sultan Süleyman, bu teklifi kabul ederek; Osmanlı Devletine karşı, Eflak ve Boğdan ve Voyvodalıklarıyla anlaşan Macar Krallığına savaş açtı.

Mohaç Savaşı Özeti

Macar Krallığına ait ordulara farklı devletlerden yardımcı kuvvetler geleceğini öğrenen Kanuni Sultan Süleyman, çevreye akıncılara göndererek, Macar ordusunun yardım almasını engelledi. Kanuni Sultan Süleyman, veziriâzam İbrahim Paşa, komutanlar ve tecrübeli askerlerden oluşan bir savaş meclisi, 28 Ağustos 1526 tarihinde Mohaç Ovasına gelindiğinde toplandılar. Mecliste yer alan; Yahyapaşazade Malkoçoğlu Bali Bey, zırhlı Macar süvarilerinin, birlikte saldırması halinde tehlike oluşturacağını söyleyerek, düşmanın yan ve gerilerine saldırılara yapılmasını önerdi ve bu teklif kabul edildi.

Macar Ordusu, sağ e sol olmak üzere iki safa ayrıldı. Savaş, 29 Ağustos günü, Macarların sağ kuvvetlerinin ani saldırısıyla başladı. Sol tarafta yer alan Rumeli ordusu, Macar zırhlı süvarilerine saldırıp geri çekilerek, onları Osmanlı topçularının menzille soktuysa da, topçular isabet sağlayamamış, toplar süvarilerin üstünden geçmiştir. Başarısız top atışları, ikinci Macar safının ilerleyerek, Türklerin ordugâhına girmesine sebep olmuştur. Macar piyadelerinin yağmaya giriştiğini gören, Türk ordusunun merkezi ve yeniçerileri, 15 – 20 dakika sonra yoğun ateş açmışlardır. Osmanlı kaynaklarında özellikle Süleyman Ruznamesi ve Kemalpaşazede ile Peçevi yeniçerilerinin yoğun ateşi sonrasında Macarların büyük zayiat vererek, telef olduğu yazmaktadır.

Mohaç Savaşının Sonuçları ve Önemi

Mohaç Savaşının Sonucunda; Osmanlı ordusu, savaş alanında 6 gün dinlenip, Macar Krallığının başkenti olan Budin’e ilerlediler, halk kaçtığı için; şehirde kalan kraliçe Maria, soylular, devlet adamları ve Yahudiler kalmıştı. Yahudilerin başkanı Salamon’un ve heyeti, Budin kalesinin anahtarını Kanuni Sultan Süleyman teslim etti.

  • Mohaç Savaşının önemi; Hristiyanlığın en güçlü müdafaa hattının kırılmış olmasıdır.
  • Macaristan’ın ilhakına yol açacak seferlerinin ( Osmanlı – Avusturya Savaşları ) önü açıldı, Macar toprakları parçalandı.
  • İki saat süren Mohaç Savaşının önemi: Papalık tarafından, Osmanlı akınlarının son kalkanı olarak görülen Macaristan’ın büyük bir bölümünün Osmanlı himayesine girmesi açısından önem arz etmektedir.
  • Mohaç Savaşı, Osmanlı Devleti tarihindeki en kısa sürede kazanılan zafer olmuştur.
  • Mohaç Muharebesiyle, Osmanlı Ordusu; Viyana Kuşatmasına kadar, Orta Avrupa ve Balkanlardaki yerleşikliğini perçinlemiştir.
  • Mağlubiyetten sonra, Macar Kralı, Osmanlı Devletinin seçeceği bir kral ile değiştirilmiştir. Bu politika, Osmanlı fetih metotlarından biridir, fetih edilen bölgede tepki toplamadan ve dengeyi bozmadan, Osmanlı idaresine ısındırılan bölge daha sonra tamamıyla ilhak edilmekteydi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu