Tarih

Monoteizm Nedir?

Monoteizm, tektanrıcılık demektir. Monoteizm, Yunancadaki ” mono “ yani ” tek “ kelimesi ile “ theoi ” yani “ Tanrı “ kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir, anlamsal bütünlüğü de bu kelimelerle sağlanmıştır. Tektanrıcılar, Evrendeki her şeyi yaratmaktan sorumlu kişinin sadece tek bir tanrı olduğuna inanırlar.

Monoteizm Ne Demek?

Monoteizm kısaca; Tanrı’nın, Dünya’dan ayrı ve tek olduğuna inanmaktır. İnsanlığı, “ Tanrı “ olarak tanımlanan; mutlak ve ilahi güce iman etmesini ve onun koyduğu kurallar çerçevesinde hayatlarını sürdürmesini savunan Monoteizm, Tanrı’nın sadece evreni yaratıp bırakmakla yetinmediğini aynı zamanda yarattıklarıyla olan ilişkini devam ettirdiğini de savunur.

Monoteizm Tarihçesi

Monoteizm, oldukça eski yıllara dayanır. 4000 yıl önce Mısır, Hint ve Babil toplumlarında; devrim ve sadeleşme hareketi olarak bilinir. Monoteizmin ortaya çıkışıyla, eski çok Tanrılı din anlayışı yıkılmıştır. Monoteizm ilk çıktığında tepki görmesi beklenirken, tam tersine, çoğunluk tarafından kabul edilmiş ve hızlı bir şekilde benimsenmiştir. Mısır, Hint ve Babil toplumlarında eş zamanlı olarak ortaya çıkan Monoteizm gelişimi, ilk çıkışından sonra hızını kaybederek yavaşlar.

İlk çıkışından sonra hızını kaybeden Monoteizm, Monoteizmi kabul eden insanlar tarafından diğerlerine, tam anlaşılmayan tek Tanrıcılık konusunu yeniden anlatılarak, net bir şekilde anlaşılması sağlanmıştır. Monoteizm özellikle Arap Kültüründe tek Tanrı inancı olarak kabul görmüştür.

Monoteizm Dinler

Monoteizm her ne kadar çok bilinen bir terim olmasa da Monoteizm nedir? Monoteizm ne demek? Tanımlamaları üzerinden yola çıkıldığı zaman anlaşılıyor ki, Monoteizm dinler oldukça fazla sayıda, bu dinler; Bahailik, Dürzilik, Hristiyanlık, İslam, Kaodaizm, Sihizm, Şaktizm, Sabiilik ve Zurvanizm. Bu dinler monoteizm yapısının bulunduğu yani tek Tanrı inancının benimsendiği dinlerdir.

Monoteizme örnek dinler arasında Deizm yoktur. Aslında Deizmde de Tanrı tektir, fakat Deizme göre; Tanrı sadece yaratmakla yetinir, oysaki Monoteizme göre Tanrı sadece yaratıcı değil, bundan çok daha fazlasıdır. Monoteizm düşüncesinde Tanrı; kullarını yarattıktan sonra, ilahi kudretiyle farklı yollar üzerinden kullarıyla arasından bağlantıyı sürdürür.

Monoteizm Tanrıları ve Özellikleri

Evrenin tek bir sahibi ve yaratıcısı olduğuna inanılan Monoteizme göre, tek ilah Tanrıdır. Monoteizmde, tek Tanrı olarak belirtilen bu ilahi güç, sadece farklı dinlerde farklı isimlerle adlandırılabilmektedir. Örnek verecek olursak; mutlak ilahi güç; Hristiyanlıkta “ Tanrı “, İslam’da ise “ Allah “ olarak bilinmektedir.

Monoteizme göre; Tanrı, ahlaki kurallar koyup, kullarının bu ahlaki kurallara uymasını ve bu kurallara yaşamasını istemektedir. Tanrı’nın her şeye gücü yeter. Tanrı yeri geldiğinde cezalandırıcı yeri geldiğinde merhametiyle ön plandadır. Özellikle üç büyük din olan; Musevilik, Hristiyanlık ve İslam’da, tek Tanrı inancı belirgin şekilde görülür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu