Tarih

Ploşnik Savaşı Kimler Arasında Yapıldı? Ploşnik Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Ploşnik Savaşı, 1386 yılında, Güneydoğu Sırbistan’daki Prokuplje’de (eski adıyla Osmanlı İmparatorluğunun Niş Sancağına bağlı Ürgüp kazası), Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Prens  Lazar Hrebeljanović komutasındaki Sırp-Boşnak ordusu arasında gerçekleşmiştir. Savaş, Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişinin Sırbistan’a kadar gelmesi, Bosna Krallığında rahatsızlık konusu olmuştur. Daha önce Sırp Sındığı ve Çirmen Savaşlarında aradığı desteği bulamayan Sırplar, bu savaşta Boşnaklardan tam destek görmüşlerdir. Dönemin Osmanlı Padişahı, I.Murad, Şahin Paşa komutasındaki bir akıncı kuvvetini, Bosna topraklarına akına gönderdi. Sırp-Boşnak ordusu, Osmanlı Ordusunu Sırbistan topraklarındaki Ploşnik köyünde karşıladı. Sırbistan topraklarında gerçekleşen ilk Osmanlı – Sırp Prensliği çatışmasının da başlamış oldu.30.000 kişilik Sırp-Boşnak ordusu ile karşılaşmayı bekleyen 20.000 kişilik Osmanlı Ordusu, Topliça Nehri kenarında bulunan Ploşnik’e geldiklerinde kimseyi bulamadılar. Ortak kuvvetlerden oluşan düşman ordusunun korkarak geri çekildiğini düşünen, 18.000 kişilik Osmanlı kuvveti, savaş yerindeki ganimetleri yağmalamaya giriştiler. Şahin Paşa askerlerine hâkim olamadı, yanında sadece 2000 kişilik akıncı birliği kaldı. Osmanlı Ordusunun bu yağmasını uzaktan izleyen Sırp Boşnak kuvvetleri, disiplini bozulan ve şaşkınlığa uğrayan Osmanlı kuvvetlerini dağıttılar. 18.000 kişilik birlikte sadece 5000 kişi düşman ordunun elinden kaçabildi. 2000 kişilik akıncı ordusuyla çarpışa çarpışa geri çekilen Şahin Paşa, canını zor kurtardı.

Osmanlı’nın Bosna’ya adam yollaması durumunda, Osmanlı himayesine katılacağını ve Osmanlılara savaşta yardım edeceğini belirten İşkodra Bey ise savaşa yardıma gelmediği gibi, sonraki savaşlarda da Sırbistan tarafında savaşmayı sürdürmüştür.

Bazı kaynaklarda 1387 yılında gerçekleştiği bilgisi yer alan bu muhabere, Osmanlı Ordusunun yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Osmanlı’nın büyük bir yenilgi alması sebebiyle Ploşnik Bozgunu olarak da bilinmektedir. Ploşnik Muharebesiyle, Osmanlı Devletinin ilerleyişi, Kosova Savaşına kadar yavaşlamıştır.

Ploşnik Savaşı Nedenleri

  • Ploşnik Savaşının en önemli nedeni, Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişinin, Balkan Devletlerinde tedirginlik yaratmasıyla, Sırp ve Boşnak Krallıklarının gizli ittifak yaparak, Osmanlılara saldırı planlaması hazırlamasıdır.
  • Ploşnik Savaşı nedenlerinden biri de Osmanlı Padişahı Sultan Murad’ın, Şahin Paşa komutasındaki bir kuvvetleri, Bosna topraklarına akın için göndermesidir. Durumu haber alan Boşnaklar, Osmanlı Birlikleri Bosna’ya ulaşmadan önce Sırplarla ittifak yaparak Osmanlı Ordusunu, Sırbistan topraklarında karşılamışlardır.
  • Osmanlı Devletinin, Balkanlardaki ilerleyişinin durdurulmak istemesi de, Ploşnik Savaşı nedenlerinden biridir.

Ploşnik Savaşının Sonuçları

  • Ploşvik Savaşının en önemli sonuçlarından biri, savaşta bozguna uğrayan Osmanlı Devleti’nin ilerlemesinin yavaşlamasıdır.
  • Ploşnik Savaşı sonuçlarından arasında, Sırp ve Boşnakların cesaretlenmesi de yer almaktadır. Ploşnik Savaşı sonrası, cesaretlenen Sırplara, Boşnaklar başta olmak üzere diğer devletlerin de desteği artmıştır.
  • Ploşnik Savaşı, I. Kosova Savaşının da başlama nedenidir. Ploşnik Savaşı sonucunda, Balkan Devletlerinin desteğini alan Sırplar, daha güçlü bir orduyla, I. Kosova Muharebesinde tekrar Osmanlı Devletinin karşısına çıkmıştır fakat I. Kosova Muharebesi, Osmanlı üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.

Ploşnik Savaşının Önemi

Ploşnik Savaşı, Osmanlı Kuvvetlerinin bozguna uğraması nedeniyle, I. Kosova Savaşına kadar ilerleyişinin durdurulması nedeniyle Balkan Devletleri için büyük öneme sahiptir.

Ploşnik Savaşının önemi Osmanlı Devleti açısından bakacak inceleyelim. Her ne kadar Osmanlı Orduları bozguna uğramış olsalar da bu savaştan ciddi bir ders çıkardılar. Ploşnik Savaşı, I. Kosova Savaşına neden oldu. Osmanlı Ordusu, Kosova Savaşında, Ploşnik Savaşındaki gibi rehavete kapılmadıkları için yanılgıya düşmediler ve büyük bir zafer elde ederek, yeniden Balkanlardaki ilerleyişini sürdürdüler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu