Tarih

Protestan Ne Demek?

Protestanlık, 16. Yüzyılın başlarında Kuzey Avrupa’da ortaçağ Roma Katolik doktrinlerine ve uygulamalarına bir tepki olarak başlayan Hristiyan dini hareketidir. Hristiyanlığın mezhepleri; Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlıktır.

Protestan kelimesi dilimize Fransız dilinden geçmiştir. Protestan ne demek? Olarak TDK sözlüğüne bakıldığı zaman; Protestanlığı bağlı olan kimse anlamını görürüz.

Protestanlık, 16. ve 17. Yüzyıllarda, özellikle 19. Yüzyılda bir dizi Avrupa din savaşından sonra tüm Dünya’ya yayıldı. Protestanlığın dayanak kazandığı yerde, bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamını etkiledi.

Protestanlığın Kökeni

Protestan adı ilk olarak 1529 yılında Speyer Diyetinin içerisindeki listede geçerek, yeni mezhep olarak Protestanlık kabul edildi. 19 Nisan 1529’da, bu karara karşı bir protesto, Almanya’nın 14 özgür şehri ve altı ülke adına okundu. Çoğunluk kararının kendilerine taraf olmadıkları için bağlayıcı olmadığını ve Tanrı’ya itaat ile Sezar’a itaat arasında seçim yapmak zorunda kalırlarsa, Tanrı’ya itaat etmeyi seçmeleri gerektiğini beyan eden Lutheran ilkeleri açıklandı.

  1. yüzyılda Protestan, öncelikle Reform’da ortaya çıkan iki büyük düşünce ekolüne, Lutheran ve Reformcu’ya atıfta bulundu. Reform sonrası dini akımlar 3 gruba ayrılmıştır:
  • Lütercilik
  • Kalvinizm
  • Anglikanizm ( Protestan mezhebi olarak sayılmadı, Batı Kilisesi olarak tanımlandı. )

Protestanlığın Farklılıkları

Protestanlığı diğer iki Hristiyan mezhebine göre bazı farklılıkları vardır. Protestanlığın farklılıkları şunlardır:

  • Protestanlık, Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil’in “ Tanrı’nın insanlara gönderdiği vahiyleri içeren bir kitap “ olduğunu belirterek, Tanrı’nın İncil vasıtasıyla insanlarla iletişime geçtiğine inanırlar. Fakat Katolikler; İncil dışında Roma Katolik kilisesinin inançlarına da bağlı olarak hareket ederler.
  • Diğer Hristiyan mezheplerin aksine, Protestanlık, Papa’nın önderliğindeki tek doğru kilise yerine, her tarikatın birbirine eşit olduğunu kabul ederler.
  • Protestanlar, evanjelik inanışlar sebebiyle, Papa’nın İncil’deki ifadelerle çeliştiğini düşündükleri için Papa’nın üstünlüğünü kabul etmezler.
  • Katoliklik ve Ortodoksluk mezhepleri, rahiplerin evlenmesinde veya cinsel ilişkiye giremeyeceğini, bu durumunda İsa’dan beri böyle olduğuna inanılır. Protestanlar ise bu yasağı kabul etmez, Martin Luther 1520 yılında yasağın kaldırılması için mücadele edip, 1525 yılında bir rahip olarak, Katharina von Bora adlı rahibeyle evlenerek, bu evliliğinin Tanrı’yı memnun edeceğini, Papa’yı sinirlendireceğini söylemiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu