Tarih

Recî Vak’ası Nedir?

Recî Vak’ası, on bin kişilik Müslüman öğretici grubun müşrikler tarafından pusuya düşülerek şehit edildiği olaydır.

Hicrî 4/Milâdî 626 gerçekleşmiş olan Recî Vak’ası, başta Hz. Muhammed (S.A.V) olmak üzere tüm Müslümanları üzüntüye boğmuş bir olaydır.

Recî Vak’ası Tarihçesi

Recî Vak’ası nedir? Kısaca bahsettik. Recî Vak’asının detaylarını öğrenmek üzere tarihçesini inceleyelim. Medine civarındaki yerleşik Adal ve Karra kabileleri adlı iki kabilenin ileri gelenleri, Hz. Peygamber (S.A.V)’e gelerek Müslüman olmak istediklerini ilettiler. Ayrıca, kabilelerine İslâm dinini ve Ku’an-ı Kerim’i öğretmen üzere mulallim ve mürşidler gönderilmesini talep ettiler.

Hz. Muhammed (S.A.V), İslâm’ın yayılması için, İslâm dinini öğrenmek ve kabullenmek isteyen bu kabilelere, Asım bin Sâbit başkanlığında on kişi heyet gönderdi. Bu on kişi, başlarına geleceklerden habersiz, İslâm’ı öğretme hevesiyle yola çıkarak, sözü edilen Mekke ile Usfan arasındaki, Hüzeyl kabilesine ait “Reci” adlı yere ulaştılar.

Büyük bir heyecanla buraya ulaşan on kişilik ekip, karşılarında yüzü okçu olmak üzere toplamda iki yüz kişilik çeteyle karşılaştılar. Bu çetenin kendilerine hücum ettiğini gören, on kişilik heyet, dağa iltica ettiler. Recî Vak’ası olarak bilinen bu olayın gerçeğine bakıldığında ise; mürşid ve muallim isteyenlerle, Hüzeyl kabilesi gizlice anlaşmış ve yakalayacakları Müslümanları, Mekkeli müşriklere para karşılığında satma konusunda bir karar almışlardır.

Müslümanları köşeye sıkıştıran okçular, Müslümanlara teslim olmaları durumunda hayatlarını bağışlayacaklarını söylemişlerdir. Kabile başkanı Asım, bu teklifi kabul etmeyerek, teslim olmayacaklarını bildirdi. Çıkan çarpışmada, Asım’ın da içinde bulunduğu sekiz kişi şehit oldu. Olayı haber alan Kureyş, Asım’ın kafatasını getirmesi için bazı kişileri görevlendirdi. Fakat görevlendirilen kişiler, cesedin yanına gittiklerinde, arıların cesede üşüştüğünü görerek, amaçlarını yerine getiremediler. Görevlendirilen on kişiden Zeyd ve Hubeyb adlı iki kişi, Müşriklere teslim oldu, bu iki Müslüman teslim olur olmaz, Müşrikler tarafından, bağlanarak Mekkelilere satıldılar.

Mekke’nin önde gelenlerinden Safvan b. Umeyye tarafından satın alınan Zeyd’in, Kureyşliler’in katılımıyla bir meydanda öldürülmesine karar verildiği, Mekke’nin ileri gelenlerinden Ebû Süfyan; Kureyşli Müşriklerin önünde, Zeyd’e; “Hayatını bağışlanması durumunda Muhammed’in öldürülmesini ister miydin? “ Sorusunu yöneltti. Zeyd: “ Benim canım onun yoluna feda olsun, böyle bir şey istemem. Öldürülmesi bırakın, ayağına bir diken bile batmasına razı olmam “ dedi. Zeyd’in bu cevabına karşılık Ebû Süfyan aniden; “ Muhammed kadar, arkadaşları tarafından bu kadar sevilen başka biri daha yoktur. ” dedi. Zeyd’in bu cevabından hemen sonra, Safvan’ın kölesi Kıstas tarafından acımasızca şehit edildi.

Teslim olan diğer Müslüman Hubeyb, Uhud savaşında öldürdüğü Hâris b. Âmir’in oğulları tarafından satın alınarak, öldürülmek üzere Harem-i Şerif’in sınırına gönderildi. İdam edileceği söylendiğinde, iki rekât namaz kılmak için istedi ve namazını verilen süre doğrultusunda kıldı. Bu arada eğer dininden dönerse canının bağışlanacağı söylendi fakat Hubeyb bunu kabul etmeyince, Müşrikler tarafından acımasızca şehit edildi. Hubeyb’in idamdan önce kıldığı iki rekât namaz, o günden sonra idam edilecek olan Müslümanların kıldıkları geleneksel bir namaz halini aldı.

Hz. Peygamber (S.A.V) ve diğer Müslümanlar, bu olaylara çok üzüldüler.

Recî Vak’ası Nerede Gerçekleşmiştir?

Recî Vak’ası’nın meydana geldiği yer; Mekke-Medine eski yolu üzerinde, Usfân’a gelmeden 15 km. sağ taraftaki vadiden 5 km. kadar içeri taraftadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu