Yaşam

Rubrik Nedir? Nasıl Oluşturulur? Rubrik Neden Yapılır?

Rubrik, değerlendirme kriterleri setini ifade eden bir terimdir. Özellikle eğitim, iş ve diğer değerlendirme süreçlerinde kullanılır. Rubrik, bir projenin veya çalışmanın hangi ölçütler temelinde değerlendirileceğini belirler ve değerlendirme sürecini daha şeffaf ve adil hale getirmek için kullanılır.

Rubrik nedir? Kısaca öğrendik. Ansiklopedi kaynaklarında da yer alan bu değerlendirme sistemi, genellikle bir derecelendirme veya puanlama sistemi kullanılarak öğrencilerin veya katılımcıların performanslarını ölçmek veya bir projenin belirli kriterlere ne kadar uyduğunu değerlendirmek için kullanılır. Rubrik, değerlendirme sürecindeki öznel yargıları azaltarak daha tutarlı bir değerlendirme sağlamaya yardımcı olabilir. Genellikle, performans kriterleri ve değerlendirme ölçeği olmak üzere, iki ana bileşenden oluşur. Performans kriterleri, projenin veya çalışmanın başarıyla tamamlanması için gereken becerileri, bilgileri veya davranışları tanımlar. Değerlendirme ölçeği, her bir performans kriterinin belirli bir derecesini veya puanını temsil eder ve değerlendiriciye öğrenci veya katılımcının hangi düzeyde performans gösterdiğini belirleme imkanı verir.

Rubrik, öğretmenlerin veya değerlendiricilerin öğrenci performansını objektif bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olurken, öğrencilere de becerilerini geliştirmeleri için geri bildirim sağlar. Ayrıca, projelerin veya çalışmaların belirli hedeflere ulaşması için yol gösterici bir araç olarak kullanılabilir. Rubrik, sınıf ortamlarında ödevlerin değerlendirilmesi, proje sunumlarının değerlendirilmesi, performans değerlendirmeleri, sanatsal veya spor etkinliklerinin değerlendirilmesi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılır.

Rubrik Nasıl Oluşturulur?

Rubrik, değerlendirme süreçlerini daha yapılandırılmış hale getirirken değerlendiriciler ve değerlendirilenler arasında açıklık ve anlaşma sağlar. Rubrik nasıl oluşturulur? Sorusunun cevabı için izlenen adımlara göz atalım.

 1. Amaç belirleme: İlk adım, değerlendirmek istenilen projenin veya çalışmanın amacının belirlenmesidir. Ne tür becerileri, bilgileri veya davranışları değerlendirmek isteniyorsa, amaçları belirlemek, rubrik oluşturma sürecinde odaklanılmasına yardımcı olur.
 2. Performans kriterlerini belirleme: İkinci süreç, değerlendirmek istenilen ölçütlerin tanımlanasıdır. Bu, projenin başarıyla tamamlanması için gereken belirli becerileri veya bilgileri içerir. Performans kriterleri, öğrencilerin veya katılımcıların ne yapmaları gerektiğini net bir şekilde açıklamalıdır.
 3. Değerlendirme ölçeğini oluşturma: Performans kriterlerini değerlendirmek için bir ölçek belirlenmelidir. Ölçek, her bir performans kriterinin belirli bir derecesini veya puanını temsil eder. Örneğin, 1-5 arasında bir puanlama sistemi kullanılabilir. 1 çok zayıf performansı, 5 ise mükemmel performansı temsil edebilir.
 4. Kategorileri ve ağırlıkları belirleme: Süreci daha yapısal bir hale getirmek için performans kriterleri, belirli kategorilere veya bileşenlere ayrılabilir. Her kategoriye farklı ağırlıklar verilerek, bazı kriterlerin diğerlerinden daha fazla öneme sahip olması sağlanabilir. Ağırlıklar, değerlendirme sürecinde odaklanılması gereken öncelikli alanları belirler.
 5. Açıklamalar ve örnekler ekleme: Her bir derece veya puan için açıklamalar ve örnekler sağlanabilir. Bu, değerlendiricilere ve öğrencilere performans düzeylerini anlamada rehberlik eder. Açıklamalar, her bir puan seviyesindeki beklentileri netleştirir ve standartlaştırır.
 6. Düzenleme ve gözden geçirme: Oluşturulan rubrik düzenlenip, gerekiyorsa revize edilebilir. Gözden geçirirken, netlik, doğruluk ve adil değerlendirme sağlamak için gerekli düzeltmeler yapılabilir.
 7. Paylaşma: Oluşturulan rubriğin diğer ilgili kişilerle paylaşılması önemlidir. Bu, öğrencilere veya katılımcılara beklentileri net bir şekilde iletecek ve değerlendirme sürecini daha şeffaf hale getirecektir.

Rubrik oluştururken, öğrencilerin veya katılımcıların başarı düzeylerini tarif etmek için özgün ve açık ifadeler kullanılmaya özen gösterilmelidir. Ayrıca, okunması ve anlaşılması için kolay bir formatta sunulması gerekir.

Unutmayalım ki rubrik amacı objektif değerlendirme sağlamak ve değerlendiriciler arasında tutarlılık sağlamaktır. Sürecin adil ve şeffaf olması için rubrik kullanılarak her bir kriter dikkatlice değerlendirilmelidir.

Rubrik Neden Yapılır?

Rubrik, değerlendirme süreçlerini daha etkili, tutarlı ve adil hale getirmek için kullanılır. Rubrik neden yapılır? Bunun değerlendirme sisteminin yapılmasının bazı önemli nedenleri vardır. Bu nedenleri inceleyelim.

 1. Hedefleri belirlemek: Rubrik, değerlendirilecek projenin veya çalışmanın hedeflerini belirlemek için kullanılır. Performans kriterlerini ve beklentileri açıkça tanımlayarak, değerlendiriciler ve değerlendirilenler arasında bir anlayış oluşturur. Değerlendirmenin neyin üzerinde odaklanması gerektiğini netleştirir.
 2. Öğrencilere geribildirim sağlamak: Öğrencilere proje veya çalışma performansları hakkında geri bildirim sağlamak için kullanılır. Her bir performans kriterini ve derecesini açıkça belirterek, öğrencilerin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını anlamalarına yardımcı olur. Öğrencilerin becerilerini geliştirmeleri ve gelecekteki performanslarını iyileştirmeleri için yol gösterici olabilir.
 3. Değerlendirmeyi standardize etmek: Rubrik, değerlendirme sürecini standartlaştırarak tutarlılık sağlar. Değerlendiriciler arasında farklı yargılamaların oluşmasını engeller ve eşitlik ilkesine dayalı adil bir değerlendirme süreci sağlar. Objektif ve ölçülebilir kriterlere dayalı değerlendirme yapmayı kolaylaştırır.
 4. Öğretim ve öğrenmeyi desteklemek: Rubrik, öğretmenlere ders planlama ve öğretim süreçlerini yönlendirmede yardımcı olabilir. Belirli beceri ve bilgi hedeflerine dayalı olarak, öğretmenlerin ders içeriği, öğretim stratejileri ve ödevlerini planlamalarına yardımcı olur. Öğrencilerin rubrikleri anlamaları ve hedeflere ulaşmaları için bir yol haritası olarak kullanabilirler.
 5. Geri bildirim sağlamak: Rubrik, değerlendirme sonuçlarını ve performans düzeylerini paylaşırken öğrencilere ve katılımcılara açıklık sağlar. Öğrenciler, neden belirli bir puan aldıklarını anlamak ve gelecekteki çalışmalarını iyileştirmek için geri bildirim alır. Öğrenci ve katılımcılar arasında iletişimi geliştirir ve öğrenmeyi destekler.

Sonuç olarak, rubrikler değerlendirme süreçlerini daha yapılandırılmış hale getirir. Değerlendiricilerin ve değerlendirilenlerin beklentileri net bir şekilde anlamasını sağlar. Adil ve tutarlı bir değerlendirme süreci için yardımcı olur. Öğretme ve öğrenme sürecini destekler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu