Bilim

Saf Madde Nedir? Saf Madde Örnekleri Ve Özellikleri

Saf madde, fizik yöntemlerle kendinden başka maddelere ayrışmayan maddedir. Çevremizde yer alan bazı maddeler saf madde özelliğindedir, saf maddeler karışımın her noktasında aynı özelliği gösteren maddelerdir.

Madde, bir bütün olarak evrende var olan her şeydir. Madde iki türe ayrılabilir: saf maddeler ve karışımlar. Bir saf maddenin bir sahiptir biri stabil bir kimyasal bileşim gibi, su, helyum, azot ya da karbon dioksit. Bununla birlikte, tüm doğal maddelerin bir şekilde karışımlar olduğu ve istenen saflık derecesine kadar saf bileşenlerine ayrılabilen bir dünyada yaşadığımız için mutlak saflık mevcut değildir.

Ticari bir bakış açısından, saf bir madde% 90 ile% 99 arasında saf olabilir. Ağır sanayide kullanılan en saf madde,% 99,99 saflığa ulaşabilen büyük buhar borularından gelen sudur.

Saf madde ne demek? Olarak sözlük anlamını kontrol ettiğimizde; aynı tür taneciklerden oluşan maddedir “ tanımlamasını görürüz.

Saf Maddelerin Özellikleri

Maddeler; saf madde ve saf olmayan madde olarak iki grupta incelenir. Arı maddeler olarak da bilinen saf maddeler, aynı tür içerik ve tanecik yapısına sahip maddelerdir. Saf maddeleri, diğer madde türlerinden ayıran bazı özellikleri vardır. Saf maddelerin özellikleri şunlardır:

 • Saf maddeler birbirleriyle aynı tanecikli yapıya sahiptir, bu yüzden içerisinde yabancı bir madde bulunmaz.
 • Saf maddelerin yapısı
 • Saf maddelerin belirli kaynama ve erime noktaları vardır.
 • Saf maddelerin tümünün öz kütlesi sabit bir yapıdadır.
 • Fiziksek yöntemler kullanılarak, kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.

Saf Maddelere Örnekler

 • Su ( saf su)
 • Oksijen
 • Karbondioksit
 • Altın
 • Bakır
 • Demir
 • Helyum
 • Şeker
 • Sodyum
 • Oksijen
 • Tuz
 • Cam
 • Altın
 • Alüminyum

Saf Madde Türleri

Saf maddeler, yapı ve özelliklerine göre; element ve bileşik olmak üzere iki türe ayrılır.

1.Elementler

Robert Boyle, elementleri tanımlayan ilk isim olmuştur. Aynı tür yapı ve taneciklere sahip, kendinden daha basit yapıda başka maddeye dönüşemeyen tüm saf maddelere element adı verilir. Aynı atomlara sahip olma özelliği bulunan elementler; 94 tanesi doğada olmak üzere toplamda 118 tane bulunur.

Elementlerin Özellikleri

Elementlerin saf madde olarak bazı özellikleri vardır. Elementlerin özellikleri şunlardır:

 • Elementler saf madde
 • Elementin içerisinde tek bir atom çeşidi vardır.
 • Her elementi kendine ait sembolü vardır
 • Homojen yapıdadırlar.
 • Her element; yoğunluk, erime ve kaynama noktasına sahiptir.

Yaygın olarak bilinen elementlerden bazıları şunlardır: Hidrojen (H), Helyum (He), Silisyum (Si), Fosfor (P), Kükürt (S), Lityum (Li), Berilyum (Be), Bor (B), Karbon (C), Azot (N), Oksijen (O), Flor (F), Neon (Ne), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Klor (Cl), Argon (Ar)

2.Bileşikler

Birden fazla ve farklı elementi bir arada bulunduran saf madde türüdür. Bileşikler de elementler gibi farklı özelliklere sahiptir. Bileşiklerin özellikleri şunlardır:

 • Bileşikler homojen yapıdaki saf madde
 • Bileşikler formüllerle gösterilir.
 • Her bileşik erime ve kaynama noktasına sahiptir.
 • Bileşikler, kimyasal yöntemlerle elementlerine ayrılabilirler.
 • Kimyasal bir tepkimeyle meydana gelirler.
 • Bileşikler, en az 2 farklı elementin bir araya gelmesiyle oluşurlar.
 • Hem iyonik hem de molekül yapıda olabilirler.

En fazla kullanılan bileşikler ve formülleri şunlardır; Sodyum Klorür (NaCl), Glikoz (C6H12O6), Amonyak (NH3), Hidroklorik Asit (HCI), Su (H2O), Etil Alkol (C2H5OH), Metan Gazı (CH4), Nitrik Asit (HNO3), Sülfürik Asit (H2SO4), Karbondioksit (CO2), Kalsiyum Hidroksit ( Ca(OH)2), Sodyum Hidroksit (NaOH)

Saf Madde İle Karışım Arasındaki Farklar Nelerdir?

Saf madde ile saf olmayan madde hep karıştırılmıştır. Bu yüzden saf olmayan madde nedir? Sorusu da konuyu detaylıca öğrenmek isteyenlerin sorduğu bir sorudur. Örneğin hava, çeşitli gazlardan oluşan bir karşımdır, bu yüzden saf madde değildir.

Saf maddeler arasında birbirini bozan durumlar da vardır. Bu duruma örnek olarak; tuz ve su ayrı ayrı birer saf maddedir fakat tuzlu su karışımı saf madde değildir. Sonuç olarak; saf maddeye herhangi bir şey katılması onu karışım haline getirdiği için, saflığını bozar. Bir maddeye, başka bir madde eklenerek yapılan bu işleme safsızlaştırma verilir.

Saf madde nedir? Detaylıca öğrendik ve karışım durumunu da tanımladık. Saf madde ile karışım arasındaki farklar nelerdir? İnceleyelim.

 1. Saf madde doğada kendi halinde bulunurken, karışımlar bir ya da daha fazla saf maddenin karışımıyla elde edilir.
 2. Saf madde sadece kendini içerir başka hiçbir madde içermezken, karışım ise iki veya daha fazla farklı madde içerir.
 3. Saf madde, fiziksel veya kimyasal yolla ayrıştırılamazken, karışımlar ise ayrıştırılabilirler.
 4. Saf maddeler homojen yapıdayken, karışımlar homojen veya heterojen yapıda olabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu