Tarih

Sırpsındığı Savaşı Nedir? Sırpsındığı Savaşının Önemi, Nedeni ve Sonuçları

Sırpsındığı Savaşı, 1364 yılında, Osmanlı Devleti ile Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Banlığı ve Eflak Prensliğinde oluşan ittifak arasında olmuştur. Savaş, Edirne, Meriç Nehri Kıyısı, Sarayakpınar Köyünde gerçekleşmiştir. Tarihteki ismi, Birinci Meriç Muhaberesi olarak da bilinen Sırpsındığı Muhaberesinde, Osmanlı’nın Balkanlar’dan atılması amaçlanmıştır.

Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin Bizans İmparatorluğuna düzenlemiş olduğu akınlar, Bizans’ın elini Anadolu’da iyice zayıflamıştı. I. Murat, Osmanlı tahtına geçtiğinde, Bizans’ın kalan son topraklarını da ele geçirip, ardından Edirne’ye yürüdü. I. Murat’ın amacı, Edirne’yi ele geçirerek, Bizans’ın, Avrupa’dan aldığı yardımların yolunu kesmekti. 1361 yılında Edirne’nin fethedilmesiyle, Avrupa’ya giden stratejik yollar kesilmiş ve hedeflenen gerçekleştirilmişti. Fetih hareketlerine devam eden Osmanlı, kısa sürede Lüleburgaz ve Çorlu’yu da ele geçirerek, buralara Anadolu’dan getirilen muhacirleri yerleştirdi. Osmanlı’nın yayılmacı politikasına kayıtsız kalamayan, dönemin Papası V.Urban, Hristiyan Devletleri olan Macar Krallığı, Eflâk ve Bosna Prensliklerine bir çağrıda bulunarak, Osmanlı Devleti’ne karşı ilk kez Haçlı Seferi düzenlenmesini sağladı. 1364 yılında kurulan 60.000 kişilik Haçlı Ordusu, Edirne’ye yürüdü.

Haçlı Ordusuyla karşılaşması beklenen Lala Şahin Paşa komutasındaki Trakya’daki Osmanlı Birlikleri 12.000’i geçmiyordu. Dönemin Osmanlı Padişahı I. Murat, Lala Şahin Paşa’ya Haçlı Ordusunu yavaşlatma emri verdiğinde, Haçlı Ordusu, Edirne’ye iki günlük yürüme mesafesinde, Meriç Nehri kıyısında, Edirne’yi kolaylıkla ellerine geçirebileceklerinin rehavetiyle kamp kurmuşlardı. Lala Şahin Paşa, I. Murat’ın emrini uygulamak üzere takviye birlikler gelene kadar, Hacı İlbey’in emrine bir grup akıncı birliği vererek, Meriç Nehrine göndermiştir. Kendisinden, Haçlı Ordusunun, Meriç Nehrini geçişini olabildiğince durdurmasını istemişti.

Meriç Nehri kıyısına gelen Hacı İlbey, Haçlı Ordusunun bir kısmının uykuda bir kısmının içkili eğlenceden kaynaklı sarhoş olduğunu gördü. Havanın iyice kararmasını bekleyen Hacı İlbey, Lala Şahin Paşa’nın emrini dinlemeyerek, Haçlı Ordusunun durumundan istifade ederek gece saldırıya geçti. Gece gerçekleşen bu saldırı beklemeyen ve hazırlıksız yakalanan Haçlı Ordusu, Osmanlı Ordusunun tamamının üzerine geldiğini zannederek, geldikleri yoldan kaçmaya çalıştı. Geri çekilmenin paniğe dönüşmesi, Haçlı Ordusunun büyüklüğü sebebiyle arbedeye dönüştü, Haçlı Ordusunun bir kısmı, geniş ve derin olan Meriç’i geçmeye çalışırken sel sularıyla boğulurken, kalan Haçlı Ordusuna ait askerler ise gece karanlığında, Hacı İlbey komutasındaki süvariler tarafından öldürüldü. Böylelikle Sırpsındığı Savaşı, Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Sırpsındığı Savaşı’nın Sonuçları

  • Sırpsındığı Savaşı sonucunda, Edirne ve Batı Trakya, Osmanlı Devleti için güvenli bir hâl aldı.
  • Balkanlar’daki Macar hâkimiyeti sona erdi.
  • Bulgarlar, Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul etti ve Bulgar İmparatorluğunun düşüşü ve Osmanlı’nın eline geçiş süreçleri hızlandı. Ayrıca Bulgarlar, Osmanlı Devletine vergi ödemek zorunda kaldılar.
  • Meriç Nehri, Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine geçti.
  • Haçlı Ordusunu ilk kez yenen Osmanlı Ordusu’nun, Balkanlar’a geçiş süreci kolaylaştı.
  • Sırpsındığı Savaşı, Sırpların intikam duygusunu körükleyen bir savaş olmuştur. Sırpsındığı Savaşı sonucu, Çimen Savaşı’nın yapılmasının Sırplar açısından başlıca nedenlerinden biri olmuştur.
  • Osmanlı Devleti, Edirne’ye yeniden hâkimiyeti altına alarak, Edirne’yi başkent ilân etmiştir.

Sırpsındığı Savaşı’nın Önemi

Sırpsındığı Savaşı, Türk tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Hacı İlbey’in planla sayesinde, Osmanlı Ordusu neredeyse hiç kayıp vermeden kendinden beş kat daha büyük olan Haçlı Ordusunu yok etmiştir.

Sırpsındığı Savaşı’nın öneminden biri de, Edirne’nin başkent olması ve Balkan kapılarının Osmanlı Devletine ardına kadar açılmasıdır. Sırpsındığı Savaşı aynı zamanda, Osmanlı’nın Haçlılara karşı elde ettiği ilk zaferdir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu